جمعه, 15 فروردين 1399

مديـــركــل خدمات پژوهشــــــي و توليد علم: آقاي دكتر محمدرضا بزرگمهر

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

مرتبه علمی: دانشیار

آخـــرين مـــــــدرك تحصيلــــــي :  دكترا(PhD) شيمي

 
شماره تماس : 36228310-36229760-36216153: داخلي 11  
 

 

  اطلاعات آموزشی

  دکتری (1387-1382 ): دانشگاه فردوسی مشهد، شیمی فیزیک

  عنوان پایان نامه: مطالعه برهم کنش سدیم دودسیل سولفات با آنزیم کربنیک انهیدراز به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

  کارشناسی ارشد (1381-1379): دانشگاه بیرجند، شیمی فیزیک

             عنوان پایان نامه: پیش بینی منحنی وارونگی چند سیال با استفاده از معادلات حالت

  کارشناسی ( 1378-1374): دانشگاه فردوسی مشهد، شیمی محض

 زمینه های تحقیقاتی

  مطالعه برهم کنش لیگاند با پروتیین

  شبیه سازی دینامیک مولکولی

  طراحی دارو

تالیف

سینیتیک شیمیایی: مبانی و کاربردها (شابک:7-114-247-600-978)

ترجمه

بیو شیمی فیزیک نوین (شابک:2-234-247-600-978)

شیمی و کارایی آن (شابک:4-091-386-946)

مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکول ها (شابک: 5-051-386-964)

مبانی بیو شیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول (شابک: 5-173-386-964-978)

جوایز

مترجم برگزیده هجدهمین دوره کتاب سال دانشگاهی به عنوان کتاب برتر سال 1387 ( مبانی بیوشیمی فیزیک)

ترجمه برگزیده دومین جشنواره کتاب سال فنی و مهندسی و علوم کاربردی (شیمی و کارایی آن)

برگزیده ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

مدیر گروه شیمی: سال های 1393 تا 1395

نماینده معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه: 1396تا 1397

عضو تخصصی پژوهشی گروه شیمی در کارگروه جذب 1393تا 1395

عضو مرکز تحقیقات بیومولکول دانشگاه فردوسی مشهد 1387 – تاکنون

کنفرانس ها

 • Mahin Saberi, Mohammad reza Bozorgmehr, Mohammad Momen-Heravi, Molecular dynamics simulation of sodium dodecyl sulfate in presence of bovine carbonic anhydrase: The       behavior of waterClinical Biochemistry, 2011, 44.

 • Mohammad Reza Housaindokht, Hassan Monhemi, Mohammad Reza Bozorgmehr, Ahmad Reza Bahrami, Critical and synergy nodes in insulin-EGF signaling network,  

  Clinical Biochemistry, 2011, 44.

 • Reza Housaindokht Mohammad, H. Eshtiagh, Razieh Jalal, Ahmad Asoodeh, Reza Bozorgmehr, Study of engineered Taka Alpha Amylase by means of molecular dynamics simulation and docking, Clinical Biochemistry, 2011, 44.

 • Hassan Monhemi, Mohammad Reza Housaindokht, Reza Bozorgmehr Mohammad, Kinetic modeling and sensitivity analysis of elongation cycle in protein synthesis, Clinical Biochemistry, 2011, 44.

 • Fatemeh Janati Fard , Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Reza BozorgmehrPhysico-chemical studies of the interaction between human serum albumin and cobalt (III)-salen complex using UV spectroscopy , 15th Iranian chemistry congress2011-09-04

 • Mohammad Reza Housaindokht , M. R. Bozorgmehr , faezeh nasiri , QSAR coupled to Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to predict best structural parameters estimating solubility in supercritical carbon dioxide , 15th Iranian chemistry cogress , 2011-09-04

 • S. Ebadi , Mohammad Reza Housaindokht , M. R. BozorgmehrCoupling molecular dynamics and docking simulations to identification ligand binding sites , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14

 • Mohsen Sargolzaei , Mohammad Reza Housaindokht , Sayyed Faramarz Tayyari , M. R. Bozorgmehr ,Thermal unfolding molecular dynamics simulation of spinach plastocyanin , نهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران2010-02-24

 • S. Ebadi , Mohammad Reza Housaindokht , M. R. BozorgmehrPrediction of residues on bovine carbonic anhydrase as ding sites in reacting with sodium dodecyl sulfate based on molecular dynamics and docking simulations , نهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران2010-02-24

 • Orkide Soltani, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Study of relationship between structural parameter and krafft temperature by molecular mechanics and neural methods, 15th Iranian chemistry cogress , 2011-09-04

 • Elham Taheri, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Quantitative relationship among enthalpy of interaction between surfactant and supercritical carbon dioxide and structural parameters of surfactant, 15th Iranian chemistry cogress , 2011-09-04

 • E. Rasooli, M. Saberi, M. R. Bozorgmehr, Calculation of the pKa values of carbonic anhydrase residues in presence of various concentrations of sodium dodecyl sulfate: molecular dynamics simulations, نهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران2010-02-24

 • Z. Saeidi, M. R. Bozorgmehr, A. Morsali, Normal mode analysis of alpha amylase conformational changes upon malto triose binding, 10th Iran Biophysical Chemistry Conference ( 22-23 February 2011, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran)

 • Z. Haratipour, M. R. Bozorgmehr, M. Momen-Heravi, Thermodynamics study of interaction between engineered Taka alpha amylase and malto triose: theoretical approach, 10th Iran Biophysical Chemistry Conference (22-23 February 2011, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran)

 • M. K. Mohammadi, M. Nikpour, M. R. Bozorgmehr, S. Atashi, Molecular Docking of 15- lipoxygenase with pyrimido[4,5-b][1,4]benzothiazine derivatives, theoretical study of enzyme inhibition, 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • M. Nikpour, M. R. Bozorgmehr, S. Atashi, The study of intramolecular hetero-Diels-Alder reaction of ABT-773: quantum mechanic approach, 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • M. Nikpour, M. R. Bozorgmehr, Hamid Sadeghian, S. Atashi, Molecular Docking of phosphodiesterase3B with 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives, theoretical study of enzyme inhibition. 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • Mohammad Reza Bozorgmehr, S. Ali Beyramabadi, Ali Morsali, Calculation of diffusion constant of water in sodium dodecyl sulfate solution: molecular dynamics simulation approach. 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • S. A. Beyramabadi, M. R. Bozorgmehr, A. Morsali, Cu(II) Complex of the N,N′-Dipyridoxyl (1,3-propanediamine) Schiff-Base Ligand: A DFT Study, 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • Morsali, S. A. Beyramabadi, M. R. Bozorgmehr, DFT study on the mechanism of hydroalkoxylation catalyzed by Pd(II), 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran, Kish, February 25-28, 2011,

 • Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Samaneh Ghaffari Moghaddam, using adaptive network based fuzzy inference systems in supercritical carbon dioxide extraction design, 4th conference & workshop on mathematical chemistry, Islamic Azad university, Dezful Branch Dezful-Iran, 2011, February 5-6.

 • Elham Taheri, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Using the adaptive neuro fuzzy interface system to study the interaction between surfactant and supercritical carbon dioxide, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Mahbobeh Sadeghnejad, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Determination of relation between krafft temperature and structural parameters of surfactants by through of adapted neuro fuzzy interface system, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Shakeri.M, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Determination of relation between surface tension and structural parameters of surfactants by through of neural network, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Orkideh Soltani, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Study of relationship between structural parameter and cloud point by molecular mechanics and neural methods, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Mahin Saberi, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Molecular dynamics simulation study of water behavior in the neighborhood of Lysine residue of Carbonic anhydrase enzyme in peresence of Sodium dodecyl sulfate, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Behnaz Bazazyan, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Effects of structural parameters on enthalpy of adsorption of surfactant on carbon nanotube, 1st national Iranian new chemistry congress. 2011, May 5-6.

 • Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Reza Housaindokht, structural study of interaction of chloride ions with spider toxin via molecular dynamics simulation, 8th Iranian Physical Chemistry Conference, ferdowsi university of mashhad, 2005.

 • Shakeri.M, Mohammad Reza Bozorgmehr, Mohammad Momen Heravi, Quantitative relationship among enthalpy of interaction between drugs and supercritical carbon dioxide and structural parameters of drugs, همایش ملی شیمی و صنعت, damghan, 2011.

 •  Zeinab Shabani, Mohammad Reza Bozorgmehr, Ali Morsali, Calculation of acidic dissociation constant of glycylhistidin using ab initio methods, همایش ملی شیمی و صنعت, damghan, 2011.

 مقالات بین المللی

 [1] S.M.A.T. Bafghi, M. Kamalvand, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, Radial distribution function within the framework of the Tsallis statistical mechanics, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 506 (2018) 857-867.

[2] M. Bozorgmehr, M. Housaindokht, Study of the interference effect of propranolol and amlodipine drugs on their interaction with human serum albumin based on molecular dynamics simulation method, interactions 20 (2014) 21.

[3] M.R. Bozorgmehr, H. Monhemi, How can a free amino acid stabilize a protein? Insights from molecular dynamics simulation, Journal of Solution Chemistry 44 (2015) 45-53.

[4] H. Chegini, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, S.A. Beyramabadi, Density functional theoretical study on the mechanism of alcoholysis of acylpalladium (II) complexes, Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 42 (2017) 52-61.

[5] M. Dehghan, A. Davoodnia, M. Bozorgmehr, F. Bamoharram, Evaluation of catalytic activity of two newly prepared functionalized sulfonic acids ionic liquids in the synthesis of carbamatoalkyl naphthols under mild conditions, Russian Journal of General Chemistry 87 (2017) 311-315.

[6] M. Dehghan, A. Davoodnia, M.R. Bozorgmehr, F.F. Bamoharram, Fast Synthesis and Antibacterial Evaluation of Benzimidazo [2, 1-b] quinazolin-1-ones: Another Successful Application of Newly Prepared SO3H-Functionalized Ionic Liquids as Catalysts, Organic Preparations and Procedures International 49 (2017) 236-248.

[7] M. Dehghan, A. Davoodnia, M.R. Bozorgmehr, N. Tavakoli-Hoseini, Another application of newly prepared Brønsted-acidic ionic liquids as highly efficient reusable catalysts for neat synthesis of amidoalkyl naphthols, Cogent Chemistry 3 (2017) 1312675.

[8] A.V. Doghaei, M.R. Housaindokht, M. Bozorgmehr, Molecular crowding effects on conformation and stability of G-quadruplex DNA structure: Insights from molecular dynamics simulation, Journal of theoretical biology 364 (2015) 103-112.

[9] Z. Ghanbari, M.R. Housaindokht, M. Bozorgmehr, M. Izadyar, Effects of synergistic and non-synergistic anions on the iron binding site from serum transferrin: A molecular dynamic simulation analysis, Journal of Molecular Graphics and Modelling 78 (2017) 176-186.

[10] M. Ghasemi-Kooch, M. Dehestani, M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, Oleuropein interactions with inner and outer surface of different types of carbon nanotubes: Insights from molecular dynamic simulation, Journal of Molecular Liquids 241 (2017) 367-373.

[11] S.Z. Hosseini, M.R. Bozorgmehr, M. Masrurnia, S.A. Beyramabadi, Study of the effects of methanol, ethanol and propanol alcohols as Co-solvents on the interaction of methimazole, propranolol and phenazopyridine with carbon dioxide in supercritical conditions by molecular dynamics, The Journal of Supercritical Fluids 140 (2018) 91-100.

[12] M.R. Housaindokht, M. Bozorgmehr, Calculation of solubility of methimazole, phenazopyridine and propranolol in supercritical carbon dioxide, The Journal of Supercritical Fluids 43 (2008) 390-397.

[13] M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, H.E. Hosseini, R. Jalal, A. Asoodeh, M. Saberi, Z. Haratipour, H. Monhemi, Structural properties of the truncated and wild types of Taka-amylase: A molecular dynamics simulation and docking study, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 95 (2013) 36-40.

[14] M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, H. Monhemi, Structural behavior of Candida antarctica lipase B in water and supercritical carbon dioxide: A molecular dynamic simulation study, The Journal of Supercritical Fluids 63 (2012) 180-186.

[15] F. Khoramdelan, A. Davoodnia, M. Bozorgmehr, M. Ebrahimi, Synthesis of New Functionalized 1, 4-Dihydroquinolines and Pyrimido [4, 5-b] quinolines, Russian Journal of General Chemistry 87 (2017) 2961-2965.

[16] Z. Khoshbin, M.R. Housaindokht, A. Verdian, M.R. Bozorgmehr, Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensors, Biosensors and Bioelectronics (2018).

[17] F. Moghaddasi, M.R. Housaindokht, M. Darroudi, M.R. Bozorgmehr, A. Sadeghi, Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approach, Journal of Molecular Liquids (2018).

[18] F. Moghaddasi, M.R. Housaindokht, M. Darroudi, M.R. Bozorgmehr, A. Sadeghi, Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approach, Journal of Molecular Liquids 264 (2018) 242-252.

[19] F. Moghaddasi, M.R. Housaindokht, M. Darroudi, M.R. Bozorgmehr, A. Sadeghi, Synthesis of nano curcumin using black pepper oil by O/W Nanoemulsion Technique and investigation of their biological activities, LWT 92 (2018) 92-100.

[20] F.S. Mohseni-Shahri, M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, A.A. Moosavi-Movahedi, The influence of the flavonoid quercetin on the interaction of propranolol with human serum albumin: Experimental and theoretical approaches, Journal of Luminescence 154 (2014) 229-240.

[21] S. Naderi, A. Morsali, M. Bozorgmehr, S. Beyramabadi, DFT Study on Adsorption of Drug Artemisinin Onto Carbon Nanotubes, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 14 (2017) 1778-1783.

[22] S. Naderi, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, S.A. Beyramabadi, Mechanistic, energetic and structural studies of carbon nanotubes functionalised with dihydroartemisinin drug in gas and solution phases, Physics and Chemistry of Liquids (2017) 1-9.

[23] R. Sabuti, M. Bozorgmehr, A. Morsali, A density functional theory study on the heterocyclic cyclodecapeptide and its linear analogs in water and octanol solvents, (2017).

[24] F.M. Shahri, M. Housaindokht, M. Bozorgmehr, A. Moosavi-Movahedi, Characterization of the structural changes of HSA upon binding with Propranolol, Alprazolam, Quercetin and Taxifolin by means of Molecular Dynamic Simulation, 1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference, Tabtiz university of medical sciences, 2013.

[25] N. Sohrevardi, M.R. Bozorgmehr, M.M. Heravi, M. Khanpour, Transport properties of mixtures composed of acetone, water, and supercritical carbon dioxide by molecular dynamics simulation, The Journal of Supercritical Fluids 130 (2017) 321-326.

[26] O. SOLTANI, M. BOZORGMEHR, M. MOMEN-HERAVI, DOES SINGLE CARBON NANOTUBE EFFECTS ON MECHANISM OF BIOTIN-STREPTAVIDIN BINDING? MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY STUDY.

[27] M. Teymoori, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, S.A. Beyramabadi, Quantum Mechanical Study on the Mechanistic, Energetic, and Structural Properties of Adsorption of 6‐Thioguanine onto γ‐Fe2O3 Nanoparticles, Bulletin of the Korean Chemical Society 38 (2017) 869-874.

[28] A. Vafaee, A. Davoodnia, M. Bozorgmehr, M. Pordel, Characterization and Molecular Docking Study of New 4-Acetamidoalkyl Pyrazoles As B-Raf/Cox-2 Inhibitors, Journal of Structural Chemistry 59 (2018) 335-343.

[29] S.H. Vahidi, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, S.A. Beyramabadi, Does high pressure have any effect on the structure of alpha amylase and its ability to binding to the oligosaccharides having 3 to 7 residues? Molecular dynamics study, Journal of Molecular Graphics and Modelling (2018).

[30] Y. Hatami, M. Heravi, A. Morsali, M. Bozorgmehr, Experimental study of anti-HIV medication azidothymidine (Azt) interactions with non-functionalized and functionalized nanotubes, (2017).

[31] H. Chegini, A. Morsali, M. Bozorgmehr, S. Beyramabadi, Theoretical study on the mechanism of covalent bonding of dapsone onto functionalised carbon nanotubes: effects of coupling agent, Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 41 (2016) 345-355.

[32] R.M. Sabuti, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, Molecular dynamics simulations on the heterocyclic cyclodecapeptide and its linear analogous in water and octanol solvents, Journal of Molecular Liquids 229 (2017) 583-590.

[33] N. Sohrevardia, M. Bozorgmehr, M. Heravia, M. Khanpour, Transport properties of mixtures composed of iso-propanol, water, and supercritical carbon dioxide by molecular dynamics simulation, (2017).

[34] M. Teymoori, A. Morsali, M. Bozorgmehr, S. Beyramabadi, COMPREHENSIVE QUANTUM MECHANICAL STUDY ON THE MECHANISTIC, ENERGETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF ADSORPTION OF DRUG 6-THIOGUANINE ONTO FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES, Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures (DJNB) 12 (2017).

[35] A. Bazian, S.A. Beyramabadi, A. Davoodnia, M. Pordel, M.R. Bozorgmehr, Kinetics and mechanisms of the Diels-Alder reaction of 9-bromomethyl Anthracene with Citraconic anhydride: A DFT study, Oriental Journal of Chemistry 32 (2016) 1139-1144.

[36] A. Bazian, S.A. Beyramabadi, A. Davoodnia, M. Pordel, M.R. Bozorgmehr, Kinetics and mechanism of the 1, 3-dipolar cycloaddition of nitrilimine with thione-containing dipolarophile: a detailed DFT study, Research on Chemical Intermediates 42 (2016) 6125-6141.

[37] M.R. Bozorgmehr, J. Chamani, G. Moslehi, Spectroscopic and DFT investigation of interactions between cyclophosphamide and aspirin with lysozyme as binary and ternary systems, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 33 (2015) 1669-1681.

[38] M.R. Bozorgmehr, M. Saberi, H. Chegini, The study of sodium dodecyl sulfate self-assembly behavior at three different concentrations in the presence and absence of lysozyme: Molecular dynamics simulation approach, Journal of Molecular Liquids 199 (2014) 184-189.

[39] Z. Ghanbari, M.R. Housaindokht, M. Bozorgmehr, M. Izadyar, The effect of glycosylation on the transferrin structure: A molecular dynamic simulation analysis, Journal of theoretical biology 404 (2016) 73-81.

[40] E. Jalayeri, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, Quantum mechanical study of carbon nanotubes functionalized with drugs, pentoxifylline and lysofylline, (2016).

[41] N. Moghtaderi, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, The study of self-aggregation behavior of the bilirubin molecules in the presence and absence of carbon nanotubes: Molecular dynamics simulation approach, Journal of Molecular Liquids 208 (2015) 342-346.

[42] N. Mohammadyazdani, M.R. Bozorgmehr, M. Momen-Heravi, Conformation changes and diffusion of α-amylase in 1-hexyle-3-methylimidazolium chloride ionic liquid: A molecular dynamics simulation perspective, Journal of Molecular Liquids 221 (2016) 463-468.

[43] F.S. Mohseni-Shahri, M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, A.A. Moosavi-Movahedi, Comparative study of the effects of the structurally similar flavonoids quercetin and taxifolin on the therapeutic behavior of alprazolam, Canadian Journal of Chemistry 94 (2016) 458-469.

[44] F.S. Mohseni-Shahri, M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, A.A. Moosavi-Movahedi, Influence of taxifolin on the human serum albumin–propranolol interaction: multiple spectroscopic and chemometrics investigations and molecular dynamics simulation, Journal of Solution Chemistry 45 (2016) 265-285.

[45] F.S. Mohseni-Shahri, M.R. Housaindokht, M.R. Bozorgmehr, A.A. Moosavi-Movahedi, Studies of interaction between propranolol and human serum albumin in the presence of DMMP by molecular spectroscopy and molecular dynamics simulation, Biomacromolecular Journal 1 (2015) 154-166.

[46] H. Monhemi, M.R. Housaindokht, A.A. Moosavi-Movahedi, M.R. Bozorgmehr, How a protein can remain stable in a solvent with high content of urea: insights from molecular dynamics simulation of Candida antarctica lipase B in urea: choline chloride deep eutectic solvent, Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 14882-14893.

[47] N. Nazari, M. Masrournia, Z. Es′ haghi, M. Bozorgmehr, Simultaneous extraction and preconcentration of aniline, phenol, and naphthalene using magnetite–graphene oxide composites before gas chromatography determination, Journal of separation science 39 (2016) 3046-3053.

[48] A. Vafaee, A. Davoodnia, M. Pordel, M.R. Bozorgmehr, An efficient and high-yielding one-pot synthesis of 1H-pyrazolo [1, 2-b] phthalazine-5, 10-diones catalyzed by sodium hydrogen carbonate under solvent-free conditions, Oriental Journal of Chemistry 31 (2015) 2153-2158.

[49] Z. Ghanbari, M.R. Housaindokht, M. Izadyar, M.R. Bozorgmehr, H. Eshtiagh-Hosseini, A.R. Bahrami, M.M. Matin, M.J. Khoshkholgh, Structure-activity relationship for Fe (III)-salen-like complexes as potent anticancer agents, The Scientific World Journal 2014 (2014).

[50] A. Verdian-Doghaei, M.R. Housaindokht, M. Bozorgmehr, K. Abnous, Conformational switch of insulin-binding aptamer into G-quadruplex induced by K+ and Na+: an experimental and theoretical approach, Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 33 (2015) 1153-1163.

[51] E. Parvaee, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, Role of repulsive forces on self-assembly behavior of amyloid β-peptide (1-40): Molecular dynamics simulation approach, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 513 (2019) 524-535.

[52] M. Lotfi, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, Comprehensive quantum chemical insight into the mechanistic understanding of the surface functionalization of carbon nanotube as a nanocarrier with cladribine anticancer drug, Applied Surface Science 462 (2018) 720-729.

[53] F. Jahanbin, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, S.A. Beyramabadi, The effect of different alcohols on the Asp23-Lys28 and Asp23-Ala42 salt bridges of the most effective peptide in Alzheimer's disease: Molecular dynamics viewpoints, Journal of Molecular Graphics and Modelling (2018).

[54] S.H. Vahidi, M.R. Bozorgmehr, A. Morsali, S.A. Beyramabadi, Study of alpha-amylase and gold nanoparticles interaction at two different temperatures through molecular dynamics, Journal of Molecular Graphics and Modelling (2019).

[55] Z. Shabani, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, S.A. Beyramabadi, Quantum chemical Modeling of iron oxide magnetic nanoparticles functionalized with cytarabine, Chemical Physics Letters (2019).

[56] A. Bazian, S. Beyramabadi, A. Davoodnia, M. Bozorgmehr, M. Pordel, A Theoretical Investigation on the Regioselectivity of the Diels–Alder Cycloaddition of 9-(Methoxymethyl) Anthracene And Citraconic Anhydride, Journal of Structural Chemistry 59 (2018) 1810-1817.

[57] M. Najafi, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, DFT study of SiO 2 nanoparticles as a drug delivery system: structural and mechanistic aspects, Structural Chemistry (2018) 1-12.

[58] F. Bagherolhashemi, M. Bozorgmehr, M. Momen-Heravi, Biosensor Properties of DA-DA Dinucleotide in the Presence of DI-L-Lysine and Single Carbon Nanotubes: Molecular Dynamics Simulation and Density Functional Theory Approach, Journal of Structural Chemistry 59 (2018) 1228-1235.

[59] M. Yavari, S. Beyramabadi, A. Morsali, M. Bozorgmehr, Tautomerization Reaction, Experimental and Theoretical Characterizations of the N, N′-Dipyridoxyl (4-Methyl-1, 2-Phenylenediamine) Schiff Base and its Cu (II) Complex, Journal of Structural Chemistry 59 (2018) 1102-1113.

[60] N. Mozayyeni, A. Morsali, M.R. Bozorgmehr, S.A. Beyramabadi, Quantum Chemical Insight into the Adsorption Mechanisms of Troxacitabine onto Functionalized Carbon Nanotubes, REVISTA DE CHIMIE 69 (2018) 2597-2602.