سه شنبه, 11 مهر 1402
 

انجمن‌هاي علمي مصوب(سازمان مركزي) فعال دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (تفكيك گروه)

الف: پزشكي: پزشكي، کمیته تحقیقات پزشکی

ب: حقوق و زبانهای خارجه: حقوق ، علوم سیاسی ، زبان انگليسي ، زبان فرانسه

ج: علوم انساني و الهیات :قرآن و حديث ، تاریخ و تمدن  ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

د: حسابداری و مدیریت: حسابداري، ، مديريت ، علوم ورزشي، جغرافيا، زبان فارسي، 

ه- علوم پايه: بيولوژي كاربردي، شيمي، رياضي ، آمار ، زمين‌شناسي و مهندسی نفت ، فيزيك ، علوم تربیتی و مشاوره

و- فني و مهندسي: فناوري اطلاعات، مهندسی كامپيوتر، مهندسی مكانيك، مهدسی برق، مهندسی رباتيك، مهندسی عمران، مهندسي پزشكي، متالورژي وسراميك ، نانوتكنولوژي


ز: هنرومعماري : طراحي صنعتي و نقاشی ، مهندسی شهرسازي ، هنر و معماری

ح: كشاورزي: كشاورزي

ط: پیراپزشکی: پیاپزشکی

ی: گلبهار: حقوق بین الملل

ک: کشاورزی: کشاورزی

جهت اطلاعات بیشتر به قسمتهای زیر مراجعه نمایید:

- فعالیتهای انجمنهای علمی

-بخشنامه ها و آیین نامه ها

- نشریات انجمنهای علمی

آخرین اخبار