سه شنبه, 01 مهر 1399
ليست كتب منتشر شده  توسط دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
ليست كتب منتشر شده  در سال 1390
بازگشت به صفحه قبل
رديف عنــــــــــــــــوان كتاب جزييات تاريخ انتشار
1 سيستم هاي اطلاعات مديريت با نگاه ويژه به IT مشاهده 10/03/1390
2 در محضر اهل البيت (ع) مشاهده 10/03/1390
3 بارورسازي ابرها مشاهده 10/03/1390
4 برنامه نويسي وب به زبان ساده با Ruby on Rails 2 مشاهده 10/03/1390
5 اجزاي مرزي نگره ها و كاربردها مشاهده 10/03/1390
6 آبياري باراني قطره اي (اصول طرح هاي اجرايي) مشاهده 10/03/1390
7
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
(مفاهيم و كاربردها)
مشاهده 10/03/1390