جمعه, 15 فروردين 1399
نام طرح نام مجري گروه
تحليل، شبيه سازي و ساخت آنتن ميکرواستريپ به همراه سطوح انتخاب گر فرکانس و استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمع ذرات مهدي بهادرزاده قندهاري برق
بررسي رابطه بين سطح فعاليت بدني با سطح هورمون هاي پاراتورمون،کلسي تونين ،استروژن ولپتين در زنان ميانسال محمود سلطاني تربيت بدني
مقايسه تاثير تمرينات مقاومتي و هوازي بر قطر عروق و برخي از فاکتورهاي فيزيولوژيک مردان مسن حسن ثانيان تربيت بدني
نقش فرآيندهاي ژئومورفيک رودخانه اي در مخاطرات محيطي شهرهاي ميانکوهي (مطالعه موردي: شهر طرقبه در استان خراسان رضوي) هادي قنبرزاده جغرافيا
ژئومتري وروابط كمي مخروط افكنه و نئوتكتونيك بينالود جنوبي با سنجش از دور ابوالفضل بهنيافر جغرافيا
سیستمهای دینامیکی روی فضاهای همگن محسن عرفانيان اميدوار رياضي
درباره گروههاي ناقص و زائد از منظر نظريه اعداد حسن خسروي رياضي
بررسي وجود جواب دستگاه معادلات شامل عملگر هاي متراکم و کاربرد آن حسن خسروي رياضي
توانايي P- گروههاي بسيار ويژه تعميم يافته سيد هادي جعفري رياضي
بررسي تاثير ريخت پرسشها در سنجش توانايي افراد در آزمونهاي زبان خارجه پوريا بقايي مقدم زبان انگليسي
ادبيات تطبيقي (با رويكرد تاليف كتاب درسي براي دوره هاي تحصيلات تكميلي) محمد جواد كمالي حسين زاده زبان فرانسه
اطلس مقاطع نازک سنگهاي رسوبي (آواري – کربناته) مهدي رضا پورسلطاني زمين شناسي
بررسي اثر سينرژيست مهاري عصاره تام الکلي ستاره شکننده خليج فارس و داروي ضد سرطان تاکسول بر روي سلولهاي سرطان تخمدان دودمان A2780cp جواد بهارآرا زيست شناسي
بررسي اثر نانو ذره اکسيد آهن(Fe2O3) بر ساختار آناتوميکي ، مراحل تکوين و فراساختار اندامهاي گياه دارويي مريم گلي(Salvia officinalis L) هما محمودزاده آخرت زيست شناسي
استخراج و خالص سازی پپتید های فعال زیستی از شیرشتر با استفاده از آنزیم های پروتئاز (رنین و پپسین وکیموتریپسین) و بررسی *خصوصیات بیوشیمیایی (آنتی اکسیدانتی و ضد باکتریایی و کاهش فشار خون) آنها مسعود همايوني تبريزي زيست شناسي
مطالعه فيلوژني گونه هاي لئوپولديا، موسكاري و پزودو موسكاري در ايران بر اساس آناليزDNA پلاستيدي ناحیه trnL intron, trnF spacer  و matK آذرنوش جعفري زيست شناسي
مطالعه ي برهم کنش نالوله هاي کربني با مواد فعال سطحي با کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي محمدرضا بزرگمهر شيمي
سنتز، شناسايي هاي تجربي و نظري و فعاليت بيولوژيکي ليگاند N و N?- دي پيريدوکسيل (1و2-پروپان دي آمين) و کمپلکس هاي منگنز(II)، کبالت (II) و مس (II) آن صفرعلي بيرم آبادي شيمي
سنتز، شناسايي هاي تجربي و نظري كمپلكس هاي مراكز اكوسي سه هسته اي از كروم با ليگاند پل ساز F2ClCCOO علي مرسلي شيمي
بررسي احساس عدالت اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد محمد حسن بداغي علوم اجتماعي
الگوی تدریس تغییر مفهومی و آموزش فیزیک صفا جامي فيزيك
تاثير امواج الکترومغناطيس بر باردار شدن ذرات غبار در پلاسماي غباري بسيار يونيده ايمان مطيع فيزيك
بررسي اثر ناخالصي منگنز بر روي ويژگي هاي الکتريکي و حسگري لايه هاي نازک اکسيد روي ليلي متولي زاده ناييني فيزيك
بهبود جذب آب بلند مدت كامپوزيتهاي چوب/ پلاستيك با استفاده از ذرات نانولوله كربن چند ديواره عامل دار افشين توسلي فرشه كشاورزي
طراحي يك سلول با قابليت پيكربندي مبتني بر اتوماتاي سلولي نقطه كوانتومي و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال داود بهره پور گروه فناوري اطلاعات
بررسي سيستم تشويق و پاداش و ارائه يك مدل اثر بخش مديريت پاداش در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد غلامعباس شكاري مديريت
طراحي و اصلاح ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد غلامعباس شكاري مديريت دولتي
بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد احمد فولاديان مطالعات خانواده
بررسي نگرش دانشجويان به جراحي زيبايي و عوامل موثر بر آن فاطمه صدرنبوي مطالعات خانواده
مدل سازي و بررسي قدرت تقويت کنندگي نانو صفحات گرافن بر روي خواص مکانيکي نانو کامپوزيت ها بر پايه مدل فنر غير خطي با در نظر گرفتن تاثيرات پيوند هاي بين لايه اي متفاوت مهرداد جبارزاده گنجه مكانيك
تحليل کمانش نانو صفحات اورتوتروپيک بر روي بستر الاستيک تحت بارهاي فشاري غير يکنواخت بر اساس مدل الاستيسيته غير موضعي محمد اسماعيل گلمكاني مكانيك
بررسي اثر اوره به منيفيلد دود موتور احتراق داخلي جهت كاهش اكسيدهاي ازت كاظم بشيرنژاد مكانيك
تحليل رفتار کمانشي صفحات گرد گرافن بر اساس مدل غير موضعي مکانيک محيط هاي پيوسته محمد اسماعيل گلمكاني مكانيك
تحقيق آزمايشگاهي اثر مواد نانوسيال در افزايش انتقال حرارت در لوله هاي حرارتي نوساني حميد رضا گشايشي مكانيك
ارزيابي روش فتوپلتيسموگرافي در استخراج ميزان غلظت هموگلوبين خون مهدي آذرنوش مهندسي پزشكي