سه شنبه, 11 مهر 1402
ردیف عنوان نام و نام خانوادگی مجری گروه علمی

1

بررسي و مطالعه سنگهاي تزئيني در محدودة نقشه زمين شناسي يکصد هزارم ساغند

حبيب الله

ترشيزيان

 زمين شناسي

2

بررسي اثر تستوسترون تزريقي ( داخل صفاقي و داخل بطن مغزي ) بر تغييرات موتونرونهاي نخاعي پس از آسيب عصب سياتيك در رت نر نژاد ويستار

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

3

بررسي شيوع ويروس  HTLV1       در بيماران مبتلا به سرطان آسکوآموس مري در مشهد

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

4

بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني با سطح افسردگي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

محمدرضا

رمضانپور

تربيت بدني و علوم ورزشي

5

فرهنگ بازيافته هاي ادب عوام در متون پيشين

رضا

اشرف زاده

زبان وادبيات فارسي

6

فشرده سازي فراكتالي تصاوير با الگوريتم ژنتيك

مهدي

يعقوبي

برق

7

ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبياري تحت فشار در استان خراسان

محمود

دانشوركاخكي

كشاورزي

8

مقايسه اثر تك دوز روزانه آموكسي سيلين يا پني سيلين تزريقي در درمان آنژين استرپتوكوكي گروه Aكودكان 5-15ساله مراجعه كننده به كلينيك خصوصي اطفال

سعيده

ترويج اسلامي

پزشكي باليني

9

مطالعه و اندازگيري امواج پلاسما در توكاموك IR-T1

زهرا

امامي

فيزيك

10

سنتز مشتقات  جديد از  هتروپلي تنگستاتهاي  با ساختار كگين و آمينو اسيدها

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

11

بررسي كنترل كننده هاي پيش بين  EDMC و راهكار جايگزين ان با كنترل كننده هاي PIDموجود د ر صنعت

مهدي

يعقوبي

برق

12

بررسي مقايسه اي تجويز موضعي قطره چشمي تيمولول و وراپاميل در كاهش فشار داخل چشمي در بيماران ميتلا به گلوكوم طي شش ماه در بيمارستانهاي 22بهمن و آريا مشهد

محمد رضا

شايگان

پزشكي باليني

13

ساخت نورم هاي استاندارد درس تربيت بدني عمومي 1 دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

حسين

پيماني زاد

تربيت بدني و علوم ورزشي

14

بررسي اثر امواج تلفن هاي همراه بر سطح گنادوتروپين هاي سرم و تغييرات هيستولوژيك غدد تناسلي موش سوري نر نژاد مBalb/c

عليرضا

اشرف

فيزيك

15

گردآوري و بررسي اوزان نوحه ها

تقي

وحيديان كاميار

زبان وادبيات فارسي

16

بررسي سرولوژيك توكسوپلاسمادر خانم هاي حامله مراجعه كننده به درمانگاه و بخش زنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با استفاده از دو روش الايزا و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم

حسن

يزدانفر

علوم آزمايشگاهي

17

مطالعه عملكرد اقتصادي شركتهاي تعاوني توليد روستايي ونقش آنها در اشتغال توسعه كشاورزي استان خراسان

كيومرث

بخش كلارستاقي

كشاورزي

18

بررسي مقايسه اي تأثير امواج تلفن هاي همراه در دوره جنيني وپس از تولد بر حافظه و يادگيري (در بلوغ ) وويژگي اهي هيستولوژيك هيپو كامپ

علي

مقيمي

زيست شناسي

19

مطالعه مقدماتي (pilot study) تاثير داروي سنتي بتاشيرقلم بركشت سلولهاي فيبروپلاست لثه انسان (hgf) به روش MTT و مطالعه مورفولوژيك

محمود

عرفانيان احمدپور

پزشكي(علوم پايه)

20

روش جديدسنتز مشتقات بنزايميدازو‍‍[c-2,1]كينازولين با استفاده از كاتاليزور اسيد سولفوريك نهش يافته روي سيليكاژل در محيط حلال و بدون حلال به كمك امواج مايكروويو

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

21

اثرات ميدان هاي الكترو مغناطيسي با فركانس پايين بر باروري موش ماده كوچك آزمايشگاهي

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

22

بررسي  نامساوي ها براي پاياي بئر از يك جفت از گروههاي متناهي

محمدرضا

رجب زاده مقدم

رياضي

23

تعيين موقعيت باردهي برروي شاخه در تعدادي از ارقام انگور  سلطانين و شاهرودي

حميد

معين راد

كشاورزي

24

balb/cاثرات امواج مايكروويو بر گامتوژنز موش سوري نژاد

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

25

بررسي واكنشهاي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي درشت حلقوي DT-18C6,DB24C8,DC18C6 با كاتيونهاي قليايي و قليايي خاكي و برخي از عناصر سنگين فلزي (Zn,Pb,Tl,Cd) در مخلوط حلالها با استفاده از روش هدايت سنجي0

غلامحسين

رونقي

شيمي

26

اثر سطوح مختلف شوري بر ويژگيهاي ريشه وبرخي خصوصيات فيزيولوژيكي گياه روناس (  rubia tinctorium)

فروغ

عباسي

زيست شناسي

27

تاثيرشرايط اكولوژيكي محيط زيست بر ساختار هيستوشيمي اپيدرم و دستگاه گوارش كرمهاي خاكي بومي منطقه شمال خراسان با مركزيت مشهد

علي

نعمتي

زيست شناسي

28

ارزيابي شخصيتي بيماران رينوپلاستي وتاثير آن در رضايت بعد از عمل (مطالعه آينده نگر برروي 100بيمار  )

رامين

زجاجي

پزشكي باليني

29

اثرات  خشكساليهاي اخير بر شرايط اقتصادي - اجتماعي آباديهاي دهستان شانديز (شهرستان مشهد)

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

30

شناسايي فون حشرات راسته coleoptera دراكوسيستمهاي زراعي و باغي منطقه گلبهار (شهرستان چناران)

مهدي

عمرانيان خراساني

كشاورزي

31

ارزيابي آزمون تراوش پتاسيم در تعيين بنيه بذر يونجه

رضا

صدرآبادي حقيقي

كشاورزي

32

بررسي اثرات تضعيف سيستم ايمني ميتوكسانترون ( نواترون ) در درمان ام - اس پيش رونده ثانويه در مشهد در سال 2002-2001 ميلادي ( در يك مطالعه كوتاه مدت )

عباس

نوريان

پزشكي باليني

33

بررسي بيولوژي و اكولوژي كرم سفيد ريشه polyphylla adspersa  در خراسان

مهدي

عمرانيان خراساني

كشاورزي

34

مطالعه آناتومي مقايسه اي و كاريولوژي گونه هاي شناخته شده فرفيون Euphorbia L  در شمال خراسان

آذرنوش

جعفري

زيست شناسي

35

بررسي اثر آنتي باكتريال چند گونه از گلسنگها ي حومه مشهد در شرايط in vitro

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

37

اثر لغزش هاي زمين بر سكونت گاههاي روستايي در دامنه شمالي بينالود

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

39

بررسي اختصاصات كيفي و كمي خطوط پوستي دست (درماتوگليفيك)در طوايف مختلف ساكن در استان خراسان

ناصر

مهدوي شهري

زيست شناسي

40

حسگر غشا?? پل?مر? بر پا?ه 2-3 د? فن?ل ک?نوکسال?ن 2-4 4د? اکسي تري اتيلن گلايکول و 3 - داکسي D اريتروز- هگزوز -2- 1 لوز بيس تيو سمي کاربازون

محبوبه

مسرورنيا

شيمي

41

(ارزيابي امکان استحصال آب باران از سطح پشت بام (مطالعه موردي دانشکده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

جواد

طباطبايي يزدي

عمران

43

استخراج ، خالص سازي و مديفيکاسيون شيميايي پاپايين به منظور استفاده در شرايط قليايي به منظور يافتن جايگزيني مناسب براي براي پروتئاز هاي مورد استفاده در شوينده ها

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

44

سامانه تشخيص و ثبت داده ، مبتني بر شبكه هاي سنسوري بي سيم

مهدي

يعقوبي

برق

45

بررسي اپيدميولوژي مولكولي بتا لاكتامازهاي پلاسميدي CTX-M و TEM و SHV طيف وسيع (ESBLs) در اشريشيا كلي هاي جدا شده از عفونت ادراري در يكي از بيمارستانهاي مشهد با روش PCRو RFLP

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

46

بررسي روند تجديد نورونهاي ضايعه ديده نخاع رت به روش سلول درماني

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

47

بررسي پلي مورفيسم ژن هاي TGF-?1 وTGF-?2 در كودكان مبتلا به اوتيسم

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

48

اندازه گيري سطح TGF-?1 در سرم و مايع مغزي نخاعي كودكان مبتلا به هيدروسفالي

سعيد

رحيقي

پزشكي باليني

49

بررسي بيان ژن گيرندة شبه TOLL-2 در سلول هاي خلط  بيماران مبتلا به آسم آلرژيك

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

50

بررسي نقش عومال موثر بر پيدايش و تكوين جريانهاي واريزه اي ارتفاعات بينالود

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

51

جداسازي ريزوبيوم بومي ازدو منطقه مختلف و مقايسه آزمايشگاهي ميزان رشد بذر منتخب پس از تلقيح با باكتري هاي ايزوله شده

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

52

مطالعه خواص مغناطوالاستيكي تركيبات Hofe 11-x Co x  Ti

ليلي

متولي زاده ناييني

فيزيك

53

بررسي آزمايشگاهي برگشت گازهاي خروجي دودكش به محفظه احتراق ورقيق سازي برروي تشكيل آلاينده هاي ناشي از احترتق سوخت گازي

حميد

ممهدي هروي

مكانيك

55

تحليل آماري احتمال دوره هاي خشكسالي و تر سالي با استفاده از زنجيره ماركوف و توزيع نرمال در مشهد

پروين

كهرباييان

آمار

58

خود پيكر بندي رباتهاي امدادگر با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي مبتني بر جمعيت

حسين

پرور

كامپيوتر(سخت افزار)

59

مطالعه مورفولوژيكي و تنوع زيستي مارمولك هاي خانواده جكونيده در مشهد

فرحناز

مولوي

زيست شناسي

60

مقايسه تاثير تمرين با وزنه بر عوامل هماتولو ژيكال خون و ليپو پروتئين هاي پلاسما ي دانشجويان تربيت بدني در شرايط روزه داري و غير روزه داري

محمدرضا

رمضانپور

تربيت بدني و علوم ورزشي

61

نقش نماز در مطالعه ساختار ماكرو مولكولهاي حياتي خون

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

62

فلور مصور گلسنگ ناحيه قرق در كش ، جنوب غربي بجنورد ،ارتفاعات آلاداغ ،استان خراسان شمالي

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

63

بررسي فرايند شكل پذيري فولاد زنگ نزن دو فازي 2205

مسعود

ميرزايي

متالورژي

65

بررسي اثرات تاريخ كاشت تاخيري و تراكم گياه بر عملكرد كمي و كيفي ذرت بچه (BABY CORN ) و مقايسه آن با برداشت دو منظوره شيرين رقم دانه طلايي(ksc403su)

كيومرث

بخش كلارستاقي

كشاورزي

66

بررسي برقراري روش اقليم بندي دو مارتن در ايران به كمك گشتاورهاي خطي

فرهاد

خام چين مقدم

عمران

67

بررسي روند تجديد نورونهاي ضايعه ديده نخاع رت به روش سلول درماني كه در اثر ضايعه عصب سياتيك تخريب شده اند

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

68

بررسي اختلالات حركتي در مبتلايان به HTLV1 ومقايسه تاثير ديسپورت و باكلوفن درتغييرات تونيسيته در 30 بيمار به HAM-TSP

سيد مهران

همام

پزشكي باليني

69

بررسي علل و عوامل اختلاف فقيهان و تغيير فتوي

محمد رضا

كاظمي

معارف اسلامي

70

اندازه گيري سطح TGF-B1 در سرم مايع مغزي نخاعي كودكان مبتا به هيدرو سفالي

سعيد

رحيقي

پزشكي باليني

73

بررسي شاخصهاي رشد و رابطه آن با خصوصيات كمي و كيفي ارقام تجارتي و رايج چغندر قند در كشتهاي كرپه در استان خراسان

رضا

صدرآبادي حقيقي

كشاورزي

74

بررسي عملكرد كمي و كيفي چند رقم سيب (رداسپار،گلدن اسموتيوبرابرن )برروي پايه نيمه كوتاه MM106 وبررسي اثر زاديه شاخه هاي يكساله وتيمارهاي هرس در باردهي گياهان فوق

حميد

معين راد

كشاورزي

75

تععين شارژ،افت جوانه زني و بررسي اثر هرس هاي كوتاه ،متوسط و طويل بر روي عملكرد كمي و كيفي در تعدادي از ارقام انگور ( سلطاني،عسگرس و شاهرودي از VITIS VINIFERA)

حميد

معين راد

كشاورزي

76

مطالعه نقش نيروي آبگريز مواد فعال سطحي آنيوني در پيشبرد فرايند تعاوني و پايداري پيوند سديم شلات با پروتئين بتا لاكتوگلوبولين

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

77

مقايسة بيان گيرندة شبه TOLL-2 با گيرندة شبه TOLL-4در نمونة بيوپسي بيماران مبتلا به عفونت هليكو باكتر پيلوري نوع يك و دو داراي زخم معده.

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

78

ايده آل جابجاگر و ضربگر يك جفت ازلي جبرها

فرشيد

سعيدي

رياضي

79

تعيين ميزان تخلخل و قابليت نفوذ پذيري در ماسه سنگهايسازند كشف رود به منظور تعيين سنگ مخزني احتمالي مواد هيدرو كربور در منطقه گازي كپه داغ

مهدي رضا

پور سلطاني

 زمين شناسي

80

: بررسي امکان بازيافت آهن موجود در سرباره ضايعاتي کوره قوس الکتريکي (EAF)

مهدي

كوشكي

متالورژي

81

مطالعه اسيد هيدروژئوشيمي شورابهها و رسوبات پلاياي دره انجير (دوزخ دره)در ايران مركزي به منظور اكتشاف عناصر فلزي پايه و عناصر كم مقدار

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

82

ارزيابي ليزرتراپي با دوز كم در درمان وزوز گوش (Tinnitus) در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد مشهد از 1386 تا 1388

محبوبه

آدمي دهكردي

پزشكي باليني

83

تهيه اطلس مقلطع ميكروسكوپي سنگهاي آذرين دگرگوني اطراف مشهد

محمدابراهيم

فاضل ولي پور

 زمين شناسي

84

بررسي تركيب پذيري لاينهاي ذرت در گروههاي مختلف رسيدگي به منظور دستيابي به هيبريد هاي ميان رس مطلوب ذرت دانه

عليرضا

سوهاني دربان

كشاورزي

85

بررسي كاربرد كاتاليتيكي و فتو كاتاليتيكي پلي اكسو متالاتها در واكنش هاي شيميايي

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

86

تغييرات عملكردي در پروتئين بتالاكتو گلوبين از ديدگاه پيوند به رتينول در اثر كانجوگه شدن با سه نوع مختلف كربوكسي متيل سيكلو دكسترين

محمد

مومن هروي

شيمي

88

اثرات ميدانهاي الكترو مغناطيسي با فركانس پايين بر آنژيوژنز جنين جوجه

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

89

تاثير بقاياي گياهي گندم (كاه وكلش ) و كود ازته بر عملكرد چغندر قند

علي

باقرزاده چهارجويي

كشاورزي

91

تاثير غلظت كم آلكيل سولفات ها بر تغييرات ساختار سيتوكروم C ناشي از گرما

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

92

بررسي پلي مورفيسم ژني بين ودرون جمعيتهاي muscari neglectum  خراسان رضوي با استفاده از تكنيك RAPD ومقايسه آن با پلي پلوئيدي جمعيت ها

آذرنوش

جعفري

زيست شناسي

93

طراحي و ساخت كوره آزمايشگاهي احتراق سوختهاي فسيلي

كاظم

بشيرنژاد

مهندسي انرژي و فن آوري هاي نوين تاسيسات

94

بررسي تاثير اسيد كلريدريك بر سرعت جوانه زني و بنيه بذر نخود  لپه

رضا

صدرآبادي حقيقي

كشاورزي

95

تاثير هيدروتراپي (سرم تراپي)بر علائم باليني بيماران مبتلا به آپانديسيت حاد

سيد محمدعلي

رييس السادات

پزشكي باليني

96

بررسي سيتوژنتيك چند توده خربزه استان خراسان

عليرضا

سوهاني دربان

كشاورزي

97

تهيه يك نوع پلي آميد آروماتيك داراي حلقه تيوفن با استفاده از كاتاليت مس(1)

حسين

بهمدي

شيمي

98

بررسي نتيج عمل ويسكوكانالوستومي در بيماران مبتلا به گلوكونم زاويه باز اوليه

خداداد

مراديان

پزشكي باليني

99

ارائه روشي نودر سنتز مشتقات 4،2،1 تري آزولو [3،4-c] كينا زولين با استفاده از كاتاليزور جامد اسيدي

صادق

علامه

شيمي

100

بررسي سرولوژيك توكسوپلاسما در خانم هاي حامله مراجعه كننده به درمانگاهها و بخش زنان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با استفاده از دو روش الايزا و ايمونو فلورسانس غير مستقيم

حسن

يزدانفر

علوم آزمايشگاهي

101

بررسي اختلالات انطباقي رواني و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان پزشكي،پرستاري،مامائي،بهداشت مدارس دانشگاه آزد اسلامي در سال 1380

نسرين

توكلي

پرستاري

102

سنتز PHENYTION به عنوان يك ماده دارويي پايه به عنوان داروي جلوگيري كننده از تشنج و نيز تسكين دهنده دردهاي عصبي

مهدي

بكاولي

شيمي

103

تاثير ميتوكسانترون بر روي بيماران M.S

عباس

نوريان

پزشكي باليني

104

سنتز مشتقات تري آزولو[6،3-6] [4،3،1] تيادي آزول ها

مجيد

ممهد هروي

شيمي

105

بررسي رواني آزمون تك محاوره اي به عنوان آزمون گفتار و درك شفاهي

پوريا

بقايي مقدم

زبان انگليسي

106

بررسي شيوع سيلياك خفيف يا نهفته در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير  مراجعه كننده به بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامي

احمد

صفاري

پزشكي باليني

107

بررسي آلرژي غذايي بر تظاهرات رفتاري كودكان مبتلا به اوتيسم

مريم

جوانبخت

پزشكي باليني

108

خلاصه سازي اطلاعات مربوط به موفقيت تحصيلي دانشجويان به وسيله روش تحليل عامل با مولفه هاي اصلي و استفاده از نظرات صاحب نظران

محمدسعيد

ارشادي

آمار

109

چگونگي  طراحي آكنه فشرده انتقال جرم براي بدست آوردن بيشترين بازده

حميد رضا

گشايشي

مكانيك

110

بررسي ژن گيرنده شبه سلولهاي خلط بيماران مبتلا به آسم آلرژيك

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

111

بررسي راهكارهاي افزايش گرايش دانشجويان به نماز در دانشگاه دآزاد اسلامي واحد مشهد

حسين

احمري

فقه و مباني حقوق اسلامي

112

آشكار سازي نوسانات زماني بارش در استان خراسان رضوي (طي سه دهه اخير )

هادي

قنبرزاده دربان

جغرافيا

113

ارزيابي ارقام و لاين هاي  اميد بخش جو  به تنش هاي خشكي انتهاي فصل

سيدمحسن

نبوي كلات

كشاورزي

114

مولد هاي گروههاي n- پارامتر هاي عملگر ها

اسداله

نيكنام

رياضي

116

تهيه و تكثير مقاطع بيو لوژيك

محمود

ذكايي

زيست شناسي

117

حسگر غشايي پليمري بر پايه 2-3 دي فنيل كينوكسالين2-'4 ,"4 دي اكسي تري اتيلن گلايكول و 3-داكسي-D -اريتروز -هگزوز-2-1لوز بيس تيو سمي كاربازون            

محبوبه

مسرورنيا

شيمي

118

انتقال جفتي ايمونوگلوبين G اختصاصي ضد CMV

محمود

عرفانيان احمدپور

پزشكي(علوم پايه)

119

صحت تشخيصي اندازه گيري حداكثر پهناي ريه و بر آمدگي

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

120

تعيين فاصله ژنتيكي چند رقم سويا بر مبناي ميزان پروتئين كل دانه و الگوي الكتروفورزي پروتئين‌ها

هما

محمود زاده آخرت

زيست شناسي

121

بررسي ژئومورفولوژي حوضه آبريز كنگ با تاكيد بر طبقه بندي حركات توده اي و ناپايداري دامنه ها

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

122

مطالعه هدايت سنجي و واكنش تشكيل كمپلكس بين دي بنزو 24 كرون 8 با كاتيون ايتريوم در مخلوطهاي دو جزئي حلالهاي غير مائي

غلامحسين

رونقي

شيمي

123

بررسي و استخراج و تدوين مصدر نماهاي مركب لغت نامه دهخدا (14 جلد )

تقي

وحيديان كاميار

زبان وادبيات فارسي

124

مقايسه دانش تئوريك و كفايت عملي كارورزان سال آخر پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پيرامون عمليات احياي قلبي ريويدر سال 86

جمشيد

يوسفي

پزشكي باليني

125

سامانه تشخيص و ثبت داده مبتني بر شبكه هاي سنسوري بي سيم

مهدي

يعقوبي

برق

126

بررسي اثر آنتي كولينرژيكي عصاره آبي -الكلي زعفران و سافرانال بر زنجيره تراشه خوكچه هندي

علي

نعمتي

زيست شناسي

127

راههاي گسترش روحيه تحقيق و تتبع در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

مسعود

منشي زاده نايين

مديريت

128

آشكار سازي برخي منو ساكاريد هاي انتهايي تركيبات قندي در فرآيند ترميم بافت غضروف لاله گوش خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي

جينا

خياط زاده

زيست شناسي

129

مطالعه همبستگي كاني شناسي اسكارن و عناصر فلزي ارزشمند فرعي در منطقه كوه شيور داغ -شهرستان  اهر -آذربايجان شرقي

حبيب

ملايي

زمين شناسي

130

تاثير شرايط اكولوژي محيط زيست بر ساختار هيستو شيمي اپيدرم و دستگاه گوارش كرمهاي خاكي بومي خراسان مركز مشهد

علي

نعمتي

زيست شناسي

131

تاثير برنامه ورزشي منظم بر برخي از فاكتورهاي سيستم ايمني دن و ارتباط آن ها با هورمون لپتين در مردان چاق و غير چاق سالم

وحدت

بقر آبادي

تربيت بدني و علوم ورزشي

132

بررسي مقايسه اي اثرات شياف ديكلوفناك سديم و ديازپام به تنهايي و توام بر شدت درد و نياز به مخدر پس از عمل جراحي سزارين انتخابي

مژگان

رييسي

هوشبري

133

پيشگيري آسم با استفاده از عصاره هاي سه داروي G2,G2F,P.C در مدل حيواني موش آسمي

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

134

#NAME?

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

135

ارزيابي امكان استحصال آب باران از سطح پشت بام (مطالعه موردي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد )

جواد

طباطبايي يزدي

عمران

136

بررسي توليد الكتروشيميايي هيدريد  برخي از كاتيونهاي  واندازه گيري تو سط اسپكترومتري جذب اتمي

محبوبه

مسرورنيا

شيمي

137

ارزيابي ژنتيكي صفات توليد شير در گاوهاي هلشتاين ايران

مجتبي

حسين پور مشهدي

علوم دامي

138

طراحي و ساخت فتوراكتور جهت تجزيه فتوكاتاليتيكي آفت و مواد آلوده كننده فاضلابها و پسابهاي صنعتي و آبهاي زير زميني

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

139

مدل سازي جوانه زني علفهاي هرز مهم باريك برگ مزارع غلات

محمد

بازوبندي

كشاورزي

140

بررسي اثرات ميدانهاي مغناطيسي از نوع سينوسي بر جوانه زني و استقرار گياه کلزا Brassica Napus

محمود

ذكايي

زيست شناسي

142

طراحي وساخت الكترود يون گزين كاتيوني بر پايه 5،2 بيس (5تريشو -بئتيل - بنزوكسازول -2 ايل )تيوفن

محمود

ابراهيمي

شيمي

143

افزايش بازده آبگرمکن هاي گازي از طريق اصلاح شکل هندسي تنوره و کنترل نحوه عبور گازهاي خروجي

سيدامير

كرمي نژاد

مكانيك

144

بررسي اثر ضد ميكروبي تخم جعفري ،مريم گلي، پوست پرتقال وپوست انار عليه سويه هاي جداشده هليكوباكترپيلوري در شرايط آزمايشگاهي

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

145

بررسي اثر اسيد تره تينوئين موضعي در ترميم زخم در مدل حيواني موش ديابتي و غير ديابتي

فرزانه

دلگشايي

پزشكي باليني

146

بررسي اثر مهار کنندگي وراپاميل بر گيرنده کانال کلسيوم سلولهاي گابلت راههاي هوايي در مدل حيواني موش آسمي

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

147

مطالعات اثرات دگر آسيبي كاه گندم تحت تنش خشكي و بدون تنش بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي گياه كلزاي روغني

فروغ

عباسي

زيست شناسي

148

بررسي اثر ضد ميكروب اسانس سر شاخه هاي گياه پونه آسا

نيلوفر

محمدپوردوغ آبادي

پزشكي(علوم پايه)

149

حاشيه نشيني در مشهد (با تاکيد بر نقش موسسات خيريه)

محمدعلي

احمديان

جغرافيا

150

بررسي نگرشي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد بر عوامل اجتماعي تاثير گذار بر ازدواج هاي دانشجويي

حسين

احمري

فقه و مباني حقوق اسلامي

151

سنتز مشتقات جديد هترو سيكل پيرازولو [4و3-e] [ 1و2و4] تري آزولو[4و3-C] پيريميدين

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

152

مطالعه بر همکنش 5، 2 بيس (5 ترشيو بوتيل - بنزوکسازول 2- ايل) تيوفن با برخي کاتيونهاي فلزات قليايي خاکي ، واسطه و سنگين در محيطهاي مائي

محمود

ابراهيمي

شيمي

153

مطالعه اسيد هيدروژئوشيمي شورابه ها و رسوبات پلاياي ساغند به منظور اكتشاف عناصر فلزي پايه و عناصر كم مقدار

حبيب الله

ترشيزيان

 زمين شناسي

154

طبقات قضات وسير قضا در صدر اسلام

محمدرضا

عطايي

فقه و تاريخ تمدن اسلام

155

بررسي دانسيته نوروني سوبيكولوم و هيپوكامپ در رتهاي ماده هايپر گليسميك

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

156

آشكار سازي منو ساكاريد هاي قندهاي انتهايي N- استيل آمين در تركيبات قندي موثر برفرآيند ترميم و بازسازي بافت غضروف لاله گوش خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي

جينا

خياط زاده

زيست شناسي

157

مطالعه همبستگي كاني شناسي اسكارن و عناصر فلزي ارزشمند فرعي در منطقه كوه شيور داغ با نگاه وي‍‍زه به اسكارن انجرد  شهرستان اهر - آذربايجان شرقي

حبيب

ملايي

زمين شناسي

158

تاثير شرايط اكولوژيكي محيط زيست بر ساختار هيستوشيمي اپيدرم و دستگاه گوارش كرم هاي خاكي

علي

نعمتي

زيست شناسي

159

تاثير برنامه ورزشي منظم بربرخي از فاكتورهاي سيستم ايمني بدن و ارتباط آن ها با هورمون لپتين در مردان چاق و غير چاق سالم

وحدت

بقر آبادي

تربيت بدني و علوم ورزشي

160

بررسي مقايسه اي اثرات شياف ديکلوفناک سديم و ديازپام به تنهايي و توام بر شدت درد و نياز به مخدر پس از عمل جراحي سزارين انتخابي

مژگان

رييسي

هوشبري

161

پيشگيري آسم با استفاده از عصاره سه داروي P.C.G2F.G2  در مدل حيواني موش آسمي

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

162

پيشگيري آسم با استفاده از عصاره سه داروي P.C.G2F.G2  در مدل حيواني موش آسمي

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

163

بررسي شيوع HTLV1 دربيماران مبتلا به سرطان آسكوآموس

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

164

ارزيابي امكان استحصال آب باران از سطح پشت بام ( مطالعه موردي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد )

جواد

طباطبايي يزدي

عمران

165

بررسي توليد الكترو شيميايي برخي از كاتيونهاي و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي

محبوبه

مسرورنيا

شيمي

166

ارزيابي ژنيتيكي صفات توليد شير در گاوهاي هلشتاين ايران

مجتبي

حسين پور مشهدي

علوم دامي

167

طراحي و ساخت فتو اكتور جهت تجهيز فتوكاتاليتيكي آفت كش ها و مواد آلوده كننده فاضلاب ي صنعتي و آبهاي زير زميني

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

168

بررسي اثر مهار كنندگي وراپاميل برگيرنده كانال كلسيوم سلول هاي گابلت راههاي هوايي در مدل حيواني موش حيواني موش آسمي

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

169

مطالعات اثرات دگرآسيبي كاه گندم تحت تنش خشمي بدون تنش بر برخي ويژگي هاي فيزيوژيكي گياه كلزا

فروغ

عباسي

زيست شناسي

170

بررسي اثر ضد ميكروب اسانس سرشاخه هاي گياه پونه آسا

نيلوفر

محمدپوردوغ آبادي

پزشكي(علوم پايه)

171

حاشيه نشيني در مشهد ( با تاكيد بر موسسات خيريه)

محمدعلي

احمديان

جغرافيا

172

بررسي عوامل اجتماعي تاثير گذار بر گسترش ازدواج هاي دانشجويي

حسين

احمري

فقه و مباني حقوق اسلامي

173

سنتز سيستم هترو سيكل جديد ايزوكسازولو (4و5) تترازولو (1و -5 ) پيريميدين

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

174

مطالعه بر همكنش 5، 2 بيس ( 5 ترشيو بوتيل - بنزكسازول 2 - ايل )‌تيوفن با برخي كاتيونهاي فلزات قليايي خاكي ،  واسطه و سنگين در محيط هاي مائي

محمود

ابراهيمي

شيمي

175

مطالعه اسيد هيدروژئوشيمي شورابه ها و رسوبات پلاياي به منظور اكتشاف

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

176

طبقات قضات و سير قضا در صدر اسلام ( ت سال 40هجري )

محمدرضا

عطايي

فقه و تاريخ تمدن اسلام

177

فشرده سازي فراكتالي تصاوير با الگوريتم ژنتيك

مهدي

يعقوبي

برق

178

بررسي شيوع فقر آهن و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دختر رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

احمد

صفاري

پزشكي باليني

179

شناسايي و نامگذاري گلسنگ هاي  پارك ملي تندوره ( درگز استان خراسان)

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

180

استخراج ، خالص سازي و مديفيكاسيون شيميايي پاپائين به منظور استفاده در شرايط قليايي به منظور يافتن جايگزيني مناسب براي پروتئازهاي مورد استفاده در شوينده

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

181

اثر ديابت مادري بر موفولوژي مغز ( ساختار سلولي ) مخصوصاً هيپوكامپ در جنين و نوزادات

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

182

بررسي مقايه اي تاثير امواج نلفن هاي همراه در دوره جنيني و پس از تولد در حافظه و يادگيريهاي هيستولوژيك هيپوكامپ

علي

مقيمي

زيست شناسي

183

بررسي و شناسايي فون حشرات راسته colcoptcra در اكوسيستم هاي زرتعي و باغي منطقه گلبهار

مهدي

عمرانيان خراساني

كشاورزي

184

اندازه گيري سطح نيتريك امسليد و هيستامين در مدل حيواني موش آسمي بعد از تماس با دود سيگار و دود قليان

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

185

زمينه هاي اجتماعي منازعه سياسي در ايران از سال 1320 تا 1360

علي اصغر

داودي

علوم سياسي

186

گردآوري و بررسي اوزان نوحه ها

تقي

وحيديان كاميار

زبان وادبيات فارسي

187

طراحي و  ساخت الكترودهاي يون گزين بر پايه بنزيل -بيس تيوسمي كاربازون و گلي اكسال بيس تيوسمي كاربازون

حسين

بهمدي

شيمي

188

پهنه بندي مخاطرات ژئومورفولوژي در دامنه هاي بينالود با تكيه بر سيلاب و لغزشهاي زمين

هادي

قنبرزاده دربان

جغرافيا

189

اثر لغزش هاي زمين بر سكونت گاههاي روستايي در دامنه شمال بينالود

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

190

بررسي پتانسيل سنگهاي تزييني گرانيتي در محدوده نقشه زمين شناسي

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

191

اندازه گيري سطح پروتئين كاتيوني ائوزنيوفيل در خون و خلط بيماران مبتلا به آسم

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

192

اندازه گيري سطح پروتئين كاتيوني ائوزنيوفيل در خون و خلط بيماران مبتلا به آسم

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

193

ارزيابي شخصيتي بيماران رينوپلاستي و تاثير آن در رضايت بعد از عمل

رامين

زجاجي

پزشكي باليني

194

مطالعه پتانسيل يابي ژئوشيمي و ژنزبوكسيت با نگاه به وجود عناصر گاليوم وواناديوم درمنطقه گوش كمر جنوب خراسان

حبيب

ملايي

زمين شناسي

195

بررسي اثرات تراتوژنيك گياه بابونه در موش كوچك

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

196

بررسي جذب برخي از يون هاي سنگين cd-pd-ni در ژسابهاي صنعتي بر روي پوست انار

معصومه

مهاجري

شيمي

197

ساخت نورم هاي استاندارد تربيت بدني عمومي يك دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حسين

پيماني زاد

تربيت بدني و علوم ورزشي

198

تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي هليكوباكتر پيلوري هاي جدا شده از بيوپسي معده مراجعين به بيمارستان  17  شهريور مشهد ياروش ديسك ديفوزون وتعييت الگوي پروتيني آنها با الكترفوزپروتئن هاي عمومي سويههاي جدا شده

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

199

بررسي تأثير تنش شوري برساختار تشريحي و تركيب شيميايي دانهكلزا در ارقام حساس و مقاوم به شوري

علي اكبر

محمود زاده

علوم اجتماعي

200

بررسي واكنشهاي تشكيل كمپلكس بين ليگاندهاي درشت حلقوي

غلامحسين

رونقي

شيمي

201

بررسي بيداري درحين بيهوشي به روش TIVA

مژگان

رييسي

هوشبري

202

مطالعهپايداري حدواسط هاي بامحتواي مارپيچي درپروتئين بتا لاكتوگلوبولين در اثر كانجوگه شدن با سه نوع متفاوت  قندهاي كربوكسي سيكلو دكسترين ، ديدگاهي نو دركاهش مواد آلرژن درشير

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

203

اثرات خشكسالي اخيربرشرايط اقتصادي واجتماعي روستاهاي دهستان شانديز

ابوالفضل

عشقي

جغرافيا

204

مطالعه وشناسايي تحمل شويد خوراكي نسبت به غلظت هاي مختلف

مهرداد

لاهوتي

زيست شناسي

205

تعيين موقعين باردهي بر وري شاخه درتعدادي ازارقام انگور سلطانين وشاهرودي

حميد

معين راد

كشاورزي

206

نقد وتحليل غزل سعدي در مقايسه با شعراي عرب ( مجنون - جميل - بنثينه - عمربن ابي ربعه )

محمد

فاضلي

زبان وادبيات فارسي

207

بررسي شاخصهاي بيو شيميايي و دانسيومتري دربيماران مبتلا به كمبود توام فاكتورهاي V - VIII

جواد

رضايي

پزشكي باليني

208

اثرديابت مادري بر مورفولوژي مغز (ساختار سلولي) مخصوصاً هيپوكامپ درجنين ونوزاد يك روزه

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

209

بررسي مقايسه اي  تاثير امواج تلفن هاي همراه در دورهجنيني وپساز تولد در حافظه و يادگيري و ويژگي هاي هيستولوژيك هيپوكامپ

علي

مقيمي

زيست شناسي

210

بررسي وشناسايي فون حشرات راستهColoptcra دراكوسيستم هاي زراعي باغي منطقه گلبهار

مهدي

عمرانيان خراساني

كشاورزي

211

اندازه گيري سطح نيتريك اكسايدوهيستامين در مدل حيوان موش آسمي بعد از تماس با دود سيگار ودودقليان

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

212

زمينه هاي اجتماعي منازعه سياسي در ايران

علي اصغر

داودي

علوم سياسي

213

گرد آوري و بررسي اوزان نوحه

تقي

وحيديان كاميار

زبان وادبيات فارسي

214

طراحي و ساخت الكترودهاي گزين بر پايه بنزيل - بيس تيوسمي كاربازون و گلي اكسال بيس تيوسمي كاربازون

حسين

بهمدي

شيمي

215

مطالعه اسيد هيدروژئوشيمي شورابه ها و رسوبات پلاياي ساغند به منظور اكتشاف عناصر فلزي پايه وعناصر كم مقدار

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

216

طبقات قضا و سر قضا دراسلام ( تا سال 40 هجري )

محمدرضا

عطايي

فقه و تاريخ تمدن اسلام

217

فشرده سازي فراكتالي تصاوير با الگوريتم ژنتيك

مهدي

يعقوبي

برق

218

بررسي شيوع فقرآهن و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دختر رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

احمد

صفاري

پزشكي باليني

219

شناسايي ونامگذاري گلسنگ هاي پارك ملي تندوره  ( درگز-استان خراسان)

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

220

استخراج ، خالص سازي و مديفيكاسيون پاپائين به منظور استفاده در شرايط قليليي به منظور يافتن جايگزيني مناسب براي پروتئازهاي مورد استفاده درشوينده ها

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

221

آشكارسازي منو ساكاريدهاي قندهاي انتهايي n - اسيل آمين در تركيبات قتدي موثربرآفريند ترميم وبازسازي بافت غضروف لاله گوش خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي

جينا

خياط زاده

زيست شناسي

222

مطالعه همبستگي كاني شناسي اسكان و عناصر فلزي ارزشمندي فرعي در منطقه كوه شيور داغ -شهرستان اهر -آذربايجان شرقي

حبيب

ملايي

زمين شناسي

223

تاثيرشرايط اكولوژيكي محيط زيست بر ساختار هيستوشيميايي اپيدرم ودستگاه گوارش هاي خاكي

علي

نعمتي

زيست شناسي

224

تاثيرشرايط اكولوژيكي محيط زيست بر ساختار هيستوشيميايي اپيدرم ودستگاه گوارش هاي كرم خاكي

علي

نعمتي

زيست شناسي

225

بررسياثر امواج تلفن هاي همراه برسطح گنادو تروپين هاي سرم و تغييرات هيستولوژيك غدد تناسلي

عليرضا

اشرف

فيزيك

226

بررسي كنترل كننده هاي پيش بيني EDMC وراهكارهاي جايگزيني آن باكنترل كننده هاي PID موجود درصنعت

مهدي

يعقوبي

برق

227

تست توريني

جواد

آتشي

رياضي

228

مطالعه اسيدهيدروشيمي شورابهه ها و رسوبات پلاياي اسماعيل آباد ( شرق هيران 0 خراسان جنوبي)

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

229

مطالعه اسيدهيدروشيمي شورابهه ها و رسوبات پلاياي اسماعيل آباد ( شرق هيران 0 خراسان جنوبي)

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

230

مطالعه اسيدهيدروشيمي شورابهه ها و رسوبات پلاياي اسماعيل آباد ( شرق هيران 0 خراسان جنوبي)

حبيب الله

ترشيزيان

زمين شناسي

231

فراواني مايكوباكتريوم توبوكلوزيس در آنتراكوفيبروزيس ريه

مجيد

ميرصدرايي

پزشكي باليني

232

كاربرد كاتاليزورهاي اسيدي قابل بازيابي در سنتز مشتقات پيرازولو (‌3و-4 D )

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

233

بررسي اثرات هيپرگليسميك عصاره گياه launaea acanthodes دررت هاي مبتلا به ديابت نوع 1 و 2

مرتضي

بهنام رسولي

زيست شناسي

234

بررسي مراحل نموي ، آناتومي و فراساختارمگاگامتوفيت و ميكروگامتوفيت در گل جعفري

هما

محمود زاده آخرت

زيست شناسي

235

مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و پناسيل يابي اقتصادي وم عدني مجموعه آذرين و دگرگوني از بك كوه شمال طبس

حبيب

ملايي

زمين شناسي

236

بررسي اثر آرتيميزيفين بر موتيپل اسكروزيس در مدل حيواني موش سوري

محمد رضا

خاكزادعرياني

پزشكي(علوم پايه)

237

بررسي ميكروآناتوميكي حجم بطن هاي مغزي ودانسيته سوبيكولومدر رت هاي ماده هايپرگليسميك

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

238

تاثير هشت هفته برنامه تمرين هوازي در آب بر كيفيت زندگي بيماران ام اس بادرجه بالا

محمود

سلطاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

239

بررسي رابطه بين قابليت اتكاي اجزاي سود حسابداري و كيفيت سود درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن

عليزاده

حسابداري

240

اثر وميزان چاقي مدلهاي شماتيك مصور بر ادارك هوشمندي ، سلامتي و جذابيت بدني دختران دانشجو و مقيسه آنبهتفكيك تيپ و خود پنداره بدني

امير

مقدم

تربيت بدني و علوم ورزشي

241

مقايسه شدت بيان vgef و tgf-b1 در بيماران مبتلا به ناخنك آتوپيك و غير آتوپيك

محمد رضا

شايگان

پزشكي باليني

242

مزيتنسبي صادراتي محصولات باغي ايران وپيش بينيشصهي مزيتنسبي صادرتي

حكيمه

هاتف

كشاورزي

243

سنتز و شناسايي نانو پلي اكسومتالاتها و بررسي كاربرد آنها بهعنوان نانو كاتاليزورها

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

244

سنتز و شناسايي نانو پلي اكسومتالاتها و بررسي كاربرد آنها بهعنوان نانو كاتاليزورها

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

245

مدلسازي و پياده سازي عملي كنترل حركتبرمسيرهاي بسته بااستفاده از منحني هاي فيثاغورث هدوگراف بابكارگيري كنترلر پيشخورد موقعيت

جواد

جهان پور

مكانيك

246

بررسي رابطه سبك هاي مديريتي باميزاناثر بخشي فعاليت هاي مساجد دانشگاهها

مسعود

منشي زاده نايين

مديريت

247

مقايسه برهم كنش داروهايكويينولون ومشتقات آنها باپروتئين لاكتوفرين انساني و بررسي تغييرات ساختاري ايجاد شده درپروتئين به عنوان ناقل دارو

جمشيدخان

چمني

زيست شناسي

248

مطالعه جذب بيولوژيكي تركيبات فنولي از محلول هاي آبي توسط جاذب بيولوژيكي پوست انار

معصومه

مهاجري

شيمي

249

بهينه سازي ساختار ومقايسه پايداري فرم هاي كتو وانول از ليگاند سالني 2-{ (2و4-ديمتيل فنيل ) ايمينومتيل }-3و5-دي متوكسي فنول با استفاده ازروش FT و مدل PCM

علي

مرسلي

شيمي

250

طراحي ساخت ودستگاه مشاهده وضعيت خطاهاي رويداده درسيم پيچ آرميچر ماشين هاي الكتريكي جريانمستقيم يهمنظور بررسي خطاهاي داخلي

نادر

سرگلزايي

برق

251

به كارگيري الكترو ضعيف در محاسبه كمينه كلي توابع

زهرا

امامي

فيزيك

252

ساخت فوم فلزي از كامپوزيت پايه به روش متالوژي پودر

مسعود

ميرزايي

متالورژي

253

ايجادنرم افزار هوشمند خلاصه سازي متون

حسن

شاكري

كامپيوتر

254

بررسي تأثير شكستن كونكاي تحتاني دركاهش مقاومت راههاي هوايي ( بيني ) به دنبال رينوپلاستي

رامين

زجاجي

پزشكي باليني

255

بررسي نقش كانال رائه، وجود يا عدم وجود پيش زمينه ديداري ، نقش فاصله زماني در ارائه پيش زمينه برعملكرد زبان آموزان پيشرفته در آزمون مهارت

حميد

روشن ضمير

فيزيك

256

شناسايي پنانسيلهاي اقليم آسايشي جهت توسعه گردگري

محمد حسن

هجرتي

جغرافيا

257

شناسايي پنانسيلهاي اقليم آسايشي جهت توسعه گردگري

محمد حسن

هجرتي

جغرافيا

260

طرح مجتمع زيستي

غلامرضا

وزين

معماري

261

طرح مجتمع زيستي

غلامرضا

وزين

معماري

262

طرح مجتمع زيستي

غلامرضا

وزين

معماري

263

طرح مجتمع زيستي

غلامرضا

وزين

معماري

264

تركيب دو سيستم انژكتوري و تراكمي براي ايجاد برودت در سردخانه

سيدمحمودابوالحسن

علوي

مكانيك

265

بررسي تاثير آزمايشگاه زبان با وضعيت وامكانات فعلي دردرك شفاهي دانشجويان

معصومه

بماني ناييني

زبان انگليسي

266

بيوستماتيك سوسماران مشهد

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

267

اثرات اتفون و سهولت برداشت محصول بادام و كارايي آن در تاخير

حميد

معين راد

كشاورزي

276

تهيه و تدوين فهرست مستند گلسنگهاي سه استان خراسان شمالي ، رضوي و جنوبي از سال 1940 تا كنون

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

278

بررسي  رفتار تغييرشکل گرم و وقوع فرآيندهاي ترميم در فولاد ميکروالياژ کربن متوسط 26NiCrMoV 14-5

مسعود

ميرزايي

متالورژي

287

طراحي الكترودهاي غشايي پليمري با گزينش پذيري بالا بر پايه 4،1-بيس[o-(پيريدين-2-كربوكساميدوفنيل)]-4،1-دي تيوبوتان و 4،1-بيس[o-(كينولين-2-كربوكساميدوفنيل)]-4،1-دي تيوبوتان

حسنعلي

زماني

شيمي

288

سنتز و مشخصه يابي نانوساختارهاي يک بعدي اكسيد قلع به روش سل-ژل و با استفاده از قالب آلومينا

ليلي

متولي زاده ناييني

فيزيك

289

توصيف داده بردار پشتيبان با استفاده از ابربيضي بجاي ابركره

يحيي

فرقاني

كامپيوتر

296

اثر چندشكلي ژنهاي OLR1, SCD1 ,ABCG2 ,STAT   بر صفات توليد شير گاوهاي هلشتاين ايران

مجتبي

حسين پور مشهدي

علوم دامي

297

تخمين انرژي خالص شيردهي در مواد خوراکي متداول بر اساس مواد مغذي خوراک براي گاو شيري

سيد ايمان

نورايي

علوم دامي

298

مطالعه مقدماني آسكوميست هاي گلسنگ شده در حومه تربت جام (استان خراسان رضوي)

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

299

بررسي گزينش پذيري تركيبات N-[(E)-1-(2-تاينيل)متيليدن]-N-{4-[(4-{[(Z)-1-(2-تاينيل)متيليدن)سولفونيل]فنيل}آمين، 2-هيدروكسي بنزآلدئيد-1-(4-آمينو-5-سولفانيل-H4-4،2،1-تري آزول-3-ايل)هيدرازون و 1،1-(4،1-بوتان دي ايل)بيس(ايميدازول) به عنوان يون دوست در طراحي الكترودهاي يون گزين

حسنعلي

زماني

شيمي

300

: امکان سنجي طراحي ويلچر بالا رونده از سطح شيبدار

سيداحسان

تهامي

مهندسي پزشكي

303

طراحي و ايجاد پايگاه  داده هاي رقومي  از واحد ها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 9 در سامانه GIS

نونا

حلمي

كامپيوتر

304

ساخت الكترودهاي غشائي PVC و پوشانده شده بر سطح الكترود گرافيت با استفاده از 2-((2-پيريدين-2-ايل)هيدرازوونو)متيل)فنل

محمود

ابراهيمي

شيمي

305

محاسبه تعداد تجزيه هاي خانواده هايي از گروه هاي متناهي

فرشيد

سعيدي

رياضي

306

نمايش روي مدولهاي فينسلر

مريم

امياري

رياضي

307

مطالعه تداخل دارويي داروهايي نظير پروپرانولل و آملوديپين به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

محمدرضا

بزرگمهر

شيمي

313

سامانه هوشمند اطلاع رساني وضعيت جاده ها و پيشنهاد بهترين مسير

شبنم

شادرو

كامپيوتر

314

ديناميك رفتاري و ساختاري ويروس هاي كامپيوتري

مجيد

وفايي جهان

كامپيوتر

315

تهيه تركيبات جديد فلورسانس از خانواده آكريدين ها و بررسي خواص كاربردي و فلورسانس آنها

مهدي

پردل فدافن

شيمي

316

کاوش شبکه هاي اجتماعي مبتني بر تحليل الگوهاي ناوبري کاربر

مهرداد

جلالي

كامپيوتر

317

بررسي اثرات ضد سرطان پستان يك گونه جلبك دريايي دارويي سواحل جنوب ايران

فريده

نامور

مامائي

318

فرآوري سوخت بيوديزل از دانه هاي روغني و بررسي خواص ترموفيزيکي و احتراقي آن

حميد

ممهدي هروي

مكانيك

319

بررسي فراواني و بار ويروس هاي HSV ، CMV ، KSHV ، در زنان نابارور.

محمود

عرفانيان احمدپور

پزشكي(علوم پايه)

320

بررسي نظري ليگاند 4-(2-تيازوليل آزو) رزورسينول و کمپلکس هاي فلزي آن با استفاده از روش هايDFT

صفرعلي

بيرم آبادي

شيمي

321

بررسي نظري شيف بازهاي پيريدوكسال با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتمي

صفرعلي

بيرم آبادي

شيمي

322

تاريخچه حرارتي رسوبات عميق دريا در شرق حوضه رسوبي کپه داغ، بر مبناي  کاني هاي رسي

مهدي رضا

پور سلطاني

زمين شناسي

323

مطالعه پترولوژي و کاني شناسي پگماتيت هاي جنوب مشهد و بررسي پتانسيل معدني آنها

سيد محمد

هاشمي

زمين شناسي

324

پهنه بندي مخاطرات زمين لغزش، ارزيابي فرسايش و رسوب دهي براي مديريت پايدار خاک در حوضه آبخيز گلستان با استفاده از جي آي اس

علي

باقرزاده چهارجويي

كشاورزي

325

ارزيابي كارايي تخصيصي بهينه منابع در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حامد

ژياني رضايي

رياضي

326

اطلس مقاطع نازک سنگهاي رسوبي (آواري – کربناته)

مهدي رضا

پور سلطاني

زمين شناسي

327

سنتز ، تعيين ساختار بلوري ، مطالعات تجربي و نظري كمپلكس هاي مراكز اكسوي سه هسته اي از فلزات واسطه

علي

مرسلي

شيمي

328

مطالعه ديناميک مولکولي در مورد نقش نيروهاي جاذبه و دافعه در  سرعت صوت سيالات چگال

علي

مرسلي

شيمي

329

طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي جهت بكارگيري سيالات هوشمند در سيستم روتور – ياتاقان

وحيد

نجاتي

مكانيك

330

: طراحي الکترودهاي يون گزين بر پايه N-فنيل-2-(پيريدين-2-ايل)هيدرازين كربوتيوآميد، 2-(4-اكسوپنتان-2-ايليدن آمينو)ايزوايندولين-1، 3- دي اون و 1-(3،1-دي اكسو ايزو   ايندولين-2-ايل)-3-فنيل اوره

محمود

ابراهيمي

شيمي

331

بررسي تاثير استفاده از نيتروگليسرين زير زباني در درمان احتباس جفت در بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

نوشين

باباپور علي آبادي

پزشكي باليني

332

نيازسنجي آموزشي از كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مسعود

منشي زاده نايين

مديريت

333

بررسي خواص ساختاري ،الکتروني اکسيد روي در فازهاي وورتسايت، راکسالت، زينک بلند

روح اله

تقوي مندي

فيزيك

334

بررسي وضعيت عملكرد شاخص هاي فرهنگي در واحدهاي دانشگاهي منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي      ( نمونه مورد بررسي واحدهاي استان خراسان رضوي)

مسعود

منشي زاده نايين

مديريت

335

طراحي و پياده سازي شبکه Honeynet در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جهت آناليز حملات اينترنتي

اسماعيل

خيرخواه

كامپيوتر

336

بررسي تاثير مکملهاي آلي و معدني روي بر توان پرواري، خصوصيات لاشه و غلظت بافتي عنصر روي در  بره هاي نر

سعيد

سبحاني راد

علوم دامي

337

بررسي اثرات متقابل سطوح مختلف شوري و تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر ارقام مختلف گندم

هما

محمود زاده آخرت

زيست شناسي

338

تهيه فرهنگ فعل هاي فارسي وريشه يابي آنها در زبان پهلوي

تقي

وحيديان كاميار

زبان وادبيات فارسي

339

بررسي ساختار کريستالهاي الکتروني دو بعدي با وجود ناخالصي و ميدان مغناطيسي در فرکانسهاي بالا و بررسي اثر توان توقف

بابك

حقيقي

فيزيك

340

تحليل تطبيقي كهن الگوي نخستين انسان و انسان تمدّن ساز در اساطير ايران باستان و نمودهاي آن در شاهنامه فردوسي

فرزاد

قايمي

زبان وادبيات فارسي

341

طراحي بادامک با استفاده از منحني هاي چند تکه فيثاغورث- هدوگراف با پيوستگي شتاب    ‏

جواد

جهان پور

مكانيك

342

سيستم مديريت هوشمند ساختمان و تاثير آن بر بهينه سازي مصرف انرژي

سعيد

طوسي زاده

برق

343

بررسي خواص ساختاري ،الکتروني اکسيد روي در فازهاي وورتسايت، راکسالت، زينک بلند

روح اله

تقوي مندي

فيزيك

344

رابطه سازي نوين براي جرم ساختگي روش رهايي پويا با ميرايي جنبشي

جواد

علامتيان

عمران

345

سنتز نانو کاتاليزور هاي  ساپرت شده برنانو سيليکا با بارگذاري هاي متفاوت و بررسي توانايي فتو کاتاليتيکي آنها در تجزيه مواد رنگي موجود در پساب هاي نساجي

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

346

تحليل فراواني سريعترين باد سالانه شهرهاي مختلف خراسان شمالي، رضوي و جنوبي

فرهاد

خام چين مقدم

عمران

347

سنتز، ساختار کريستالي، بررسي هاي نظري و تجربي بر روي N و N?- دي پيريدوکسيل (1و2-سيکلو هگزان دي آمين) و کمپلکس هاي آن با برخي از فلزات واسطه سري اول

صفرعلي

بيرم آبادي

شيمي

348

مطا لعه هدايت سنجي واکنش تشکيل کمپلکس بين  کريپتند-222 با کاتيون سريم در مخلوطهاي  دو جزئي حلالهاي غير مائي

غلامحسين

رونقي

شيمي

349

:  بررسي مقايسه اي مورفولوژي ميكروسكوپي، ماكروسكوپي، الكتروميكروسكوپي و مولكولي پنج جدايه بومي سينوريزوبيوم مليلوتي

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

350

پيش بيني ميزان آهار زني بهينه فرش ماشيني به کمک اندازه گيري خصوصيات مکانيکي آن با استفاده از روش پردازش تصوير

محمد احسان

مومني هروي

رياضي

362

:  بررسي  تغييرات عروق و لوله هاي كليوي در نوزادان يك روزه حاصل از مادران ديابتي در موش صحرايي

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

363

تجزيه و تحليل و شناسايي فناوري هاي بهره گيري از هيدروژن به عنوان يک حامل انرژي در تامين نيازهاي آينده(در بخشهاي توليد، ذخيره سازي وتبديل

مهدي

ظريف

برق

364

تعيين دوز مناسب فراکسيونهاي اتيل استات و آبي برگ گياه اسفخنگور  Solanum nigrumL براي بررسي اثرحفاظتي بر دانسيته نورونهاي نخاع پس از آسيب عصب سياتيك در رت

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

365

ارائه يك الگوريتم خوشه¬بندي انرژي-كارآمد براي شبكه¬هاي حسگر بيسيم

محمود

نقيب زاده

كامپيوتر

366

مطالعه ي جامع بر روي مکانيزم هيدروآلکوکسيل دار شدن وينيل کتون ها کاتاليز شده با کمپلکس هاي پالاديم با استفاده از  روش مکانيک کوانتمي

صفرعلي

بيرم آبادي

شيمي

367

نقش سبک هاي يادگيري، ساختار هدف هاي ادراک شده کلاس و هوش معنوي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي

محمد رضا

صفاريان طوسي

علوم تربيتي

368

پژوهشي در طبقه بندي کاربردي تئوريهاي زيباشناسانه درجهت تدوين الگوي جديد سنجش زيبايي در هنرهاي کاربردي

عليرضا

رضواني

معماري

369

بررسي جامعه شناختي ناهنجاري هاي اجتماعي در حيطه وظايف دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

محمدحسن

بداغي

علوم اجتماعي

370

بررسي ميزان گرايش دانشجويان نسبت به فعاليتها و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و ارايه راهكارهايي در جهت بهبود آن( نمونه مورد بررسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد)

حسين

احمري

فقه و مباني حقوق اسلامي

371

بررسي نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد نسبت به حجاب

احمد

فولاديان

علوم اجتماعي

372

تاثير چار چوب بندي پيش از نگارش بر سازمان دهي مطلب نگارش شده در زبان انگليسي

محسن

محمودروشن ضمير

زبان انگليسي

373

مطالعه ي پايداري مکانيکي برخي از پليمرهاي کاربردي در صنايع به روش شبيه سازي ديناميک مولکولي

جمال

پاشيره پور

مهندسي انرژي و فن آوري هاي نوين تاسيسات

374

بررسي وضعيت هويت فرهنگي و اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

محمدحسن

بداغي

علوم اجتماعي

375

مقايسه اثر مصرف گلوکز و فروکتوز بر پپتايدهاي تنظيم کننده هموستاز انرژي پس از يک وهله فعاليت هوازي در مردان غير ورزشکار

زهره

اميرخاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

376

اثر متقابل كم آبياري و شوري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گوجه فرنگي بر اساس تعيين توابع توليد محصول

حسين

ابراهيمي

كشاورزي

377

سنتز کاتاليزوري ترکيبات هتروسيکلي مشتق از دي هيدرو پيريدين و پيران

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

378

بازشناسي اصول و مباني نشانه شناسي به منظور بکارگيري در فرآيند طراحي محصول بارويکرد به رنگ

نگين

خوشبختي

طراحي صنعتي

379

تعيين مشخصات مكانيكي بتن ژئوپليمري ساخته شده از ضايعات كارخانه هاي چيني و سراميك و آجر ساختماني خراسان و تاثير پارامترهاي مختلف بر آن

ميثم

صمدي

عمران

380

مميزي انرژي و پيشنهاد استفاده از سيستم هاي بهينه سازي مصرف  انرژي در  دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

سيدامير

كرمي نژاد

مكانيك

381

بررسي اثر ضد توموري نانوپارتيکلهاي سيکلودکسترين حاوي بتولين

خديجه

نژاد شاهرخ آبادي

زيست شناسي

382

كتابشناسي ادبيات فارسي در زبان فرانسه (از اغاز تا 1390) با رويكرد معرفي و ارائه  برگزيده اي از ترجمه هاي برجسته

محمد جواد

كمالي حسين زاده

زبان فرانسه

383

بررسي تاثير دانشگاه بر هوش فرهنگي )مطالعه موردي دانشجويان  دانشگاههاي بسيار بزرگ و جامع دانشگاه  آزاد اسلامي  منطقه 9 )در سال 91-1390

فاطمه

صدرنبوي

علوم اجتماعي

384

بررسي زيرساخت هاي مورد نياز جهت هوشمندسازي شبکه¬هاي توزيع پرديس گلبهار

رجب

اصغريان قناد يزدي

برق

385

ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي آذرين جنوب قم، با نگرشي ويژه به کانه زايي طلا و مس در منطقه

رحيم

دبيري

زمين شناسي

386

شبيه سازي عددي جابجايي آزاد و توليد آنتروپي در محفظه هاي متخلخل مستطيل شکل

ايمان

زحمتكش

مكانيك

387

بررسي اثرات  درماني (ضد ميکروبي – ضد التهابي - ضد رگزايي و بهبود زخم ) يک گونه  جلبك دريايي دارويي  سواحل جنوب ايران

فريده

نامور

مامائي

388

بهبود جذب آب بلند مدت كامپوزيتهاي چوب / پلاستيك با استفاده از ذرات نانولوله كربن چند ديواره عامل دار

افشين

توسلي فرشه

كشاورزي

389

ارزيابي توليد شير و تداوم شيردهي وعده هاي مختلف دوشش در گاوهاي هلشتاين با مدل رگرسيون تصادفي

مهدي

الهي ترشيزي

علوم دامي

390

سنتز تركيبات رنگي جديد آلي از سيستم هتروسيكلي ايندازول با استفاده از آريل استونيتريل هاي مختلف

مهدي

پردل فدافن

شيمي

391

توانايي P- گروههاي بسيار ويژه تعميم يافته

سيد هادي

جعفري

رياضي

392

سنتز و مشخصه يابي نانوذرات طلا

ليلي

متولي زاده ناييني

فيزيك

393

سنتزکاتاليتيکي و شناسايي نانوذرات طلا با ابعاد مختلف، در حضور کاتاليزورهاي سبز و سازگار با محيط زيست و بررسي کاربرد کاتاليزوري آنها

فاطمه

فراش بامحرم

شيمي

394

تكثير گياهان دارويي سنبل الطيب و سرخارگل  از طريق كشت بافت

هما

محمود زاده آخرت

زيست شناسي

395

ت تاثير تمرينات هوازي  منتخب در آب بر تراكم مواد معدني استخوان در بيماران ام.اس

محمود

سلطاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

396

بررسي کاربرد نانوذرات طلا در اثرات تشخيصي و درماني بيماري هاي سرطاني

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

397

نقش دين در تغييرات ادبي

جواد

مهربان قزلحصار

زبان وادبيات فارسي

398

تاثير نظام بين الملل بر نهاد دولت در ايران از آغاز سده نوزدهم تا جنگ جهاني دوم

سيدتقي

حسيني

علوم سياسي

399

احتمال جابه جايي زيرگروه هاي psl(2,q)

فرشيد

سعيدي

رياضي

400

حاصلضرب تانسوري ناآبلي يك جفت از p -گروهها

سيد هادي

جعفري

رياضي

401

بررسي و بهينه سازي الگوي کشت در راستاي مديريت پايدار سرزمين توسط ارزيابي کيفي و کمّي تناسب اراضي و سيستم اطلاعات جغرافيايي در استان خراسان رضوي

علي

باقرزاده چهارجويي

كشاورزي

402

درباره اشتقاقهاي دو متغيره و مرکز سازهاي تعميم يافته

محمود

حسني

رياضي

403

تاثير 8 هفته تمرين مقاومتي همراه با تزريق استانوزولول بر تغييرات ساختاري طحال در موش هاي صحرايي

سيدمحمود

حجازي

تربيت بدني و علوم ورزشي

404

: اندازه گيري حشره کشهاي اورگانو فسفره به روش ميکرو استخراج فاز جامد با نانو لوله هاي کربن عامل دار شده و تكنيك سل ژل همراه با مايع يوني

سهيلا

غلام رسول پورترك

شيمي

405

نقش فرآيندهاي ژئومورفيک رودخانه اي در مخاطرات محيطي شهرهاي ميانکوهي (مطالعه موردي: شهر طرقبه در استان خراسان رضوي)

هادي

قنبرزاده دربان

جغرافيا

406

رويكردي مقاوم در برابر نويز محيط و كانال جهت تاييد بلادرنگ هويت گويندگان

سيد محمد حسين

معطر

كامپيوتر

407

بررسي رفتار الاستيک خطي و غير خطي قطاع صفحات تابعي تقويت شده تحت بارهاي مکانيکي و حرارتي

محمد اسماعيل

گلمكاني

مكانيك

408

ترجمه و اعتبار يابي مقياس سنجش اضطراب آزمون شناختي در زبان فارسي

پوريا

بقايي مقدم

زبان انگليسي

409

بررسي روشهاي تطبيق امپدانس جهت بهبود ضريب تاثير پوشش در ساختارهاي شيلدينگ

مهدي

بهادرزاده قندهاري

برق

410

رنگ و تزيين پوشاک در تاريخ ايران ( از ابتدا تا پايان دوره قاجار)

طاهره

عظيم زاده طهراني

تاريخ و تمدن اسلامي

411

بررسي رابطه ميزان دينداري با تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

احمد

فولاديان

علوم اجتماعي

412

توصيف منحني رشد در گوسفند بلوچي با استفاده از مدل هاي غير خطي رشد

مجتبي

حسين پور مشهدي

علوم دامي

413

تاثير اعتبار بخشي مدارك پزشكي روي كيفيت پرونده باليني و زمان ترخيص بيماران بيمارستان آريا مشهد

كاميار

اقبالي

پزشكي باليني

414

تحليل ديناميکي سازه ها با روشهاي نوين ضمني مرتبه بالا

جواد

علامتيان

عمران

415

مشتركات شاهان اساطيري شاهنامه با پيامبران سامي

نسرين

قدمگاهي ثاني

زبان وادبيات فارسي

416

الگوي تاثير گذاري عوامل موثر بر كيفيت پوسته ي تخم مرغ (مطالعه موردي : استان خراسان رضوي)

علي اكبر

سروري

كشاورزي

417

بررسي عوامل موثر بر بد حجابي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

محمد

رسولي ترشيزي

معارف اسلامي

418

بررسي نيازهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

محمد

رسولي ترشيزي

معارف اسلامي

419

رمزنگاري بلاكي مبتني بر اتوماتاي سلولي سه بعدي

مجيد

وفايي جهان

كامپيوتر

420

دستيابي به دانش فني ساخت دستگاه اندازه گير فاز

مهدي

ظريف

برق

421

مقايسه تاثير تمرينات هوازي منتخب , مقاومتي و يوگا بر ميزان وسوسه به مواد و سلامت رواني معتادان در دوره بازپروري

محمود

سلطاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

422

بررسي تاثير 12 هفته تمرينات پيلاتس و قدرتي-تعادلي بر منتخبي از شاخص هاي زمين خوردن در سالمندان زن.

ميثم

رضايي

تربيت بدني و علوم ورزشي

423

بررسي اثر تنظيم بيان ژني فاکتور رونويسي ‏در ‏افزايش بيان انکوژن ‏در رده سلولي ‏کارسينوماي سلولهاي سنگفرشي مري ‏

محمد مهدي

فرقاني فرد

زيست شناسي

425

بررسي اثر عصاره تام الکلي خيار دريايي بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت نژاد ويستار به سلول هاي استخواني، چربي و غضروف

جواد

بهارآراء

زيست شناسي

426

ارائه راه‌کارهاي مديريت هزينه ها و افزايش درآمدها با رويکرد عارضه يابي ( مطالعه موردي : بيمارستان آريا)

محمد رضا

اولي

حسابداري

427

طراحي و شبيه سازي کنترل کننده براي كنترل گرماي توليدي  توسط نانوذرات (كوانتوم دات)  در يك سلول بيمار(تومور)

سيد احسان

رضوي

برق

428

ژئومتري وروابط کمي مخروط افکنه هاي پليوکواترنر و نئوتکتونيک بينالود جنوبي با سنجش از دور ( تصاوير ماهواره اي اسپات)

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

429

بررسي اثر فاكتور رونويسي Twist1 در افزايش بيان MAML در رده سلولي كارسينوماي سلولهاي سنگفرشي مري KYSE-30

مسعود

همايوني تبريزي

زيست شناسي

430

استفاده از تركيبات ال پرولين و ال هيدروكسي پرولين در طراحي الکترودهاي يون انتخابي كاتيوني

راضيه

ثانوي خشنود

شيمي

431

ساخت حسگر گازي دماي بالاي دي اکسيد نيتروژن، بر پايه نانو الياف هاي سنتز شده دي اکسيد تيتانيوم به کمک لايه نشاني الکتروفورتيکي جريان متناوب فرکانس اندک

ابراهيم

ظهوروحيدكريمي

متالورژي

432

طراحي يک سيستم کنترل مدلغزشي تطبيقي فازي نوع 2 بازه اي به منظور همزماني دو سيستم آشوب گون به همرا نايقيني

سيد عابد

حسيني

برق

433

بررسي تحليلي مكتبهاي شعري فرانسه در قرن 19

سعدي

جعفري كاردگر

زبان فرانسه

434

استحصال انرژي از امواج دريا با استفاده از مکانيزمهاي موازي

بهروز

لطفي

مكانيك

435

منشاء فابل هاي ژان دو لافونتن در مجموعه حكايات شرقي

محمد جواد

كمالي حسين زاده

زبان فرانسه

436

طراحي و ساخت يک سيستم جت پلاسمايي غير حرارتي (مداد پلاسما) در فشار اتمسفر جهت کاربردهاي پزشکي و صنعتي

پژمان

خورشيد

فيزيك

437

مطالعه درخصوص بهينه سازي ايمپلنت هاي تيبيا

بهروز

سپهري

مهندسي پزشكي

438

بررسي و مقايسه حساسيت اخلاقي دانشجويان پرستاري و پرستاران دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

مريم

كريمي نقندر

پرستاري

439

بررسي خمش غير خطي و کمانش صفحات گرد تابعي با تقويت کننده حلقوي به کمک روش رهايي پويا

محمد اسماعيل

گلمكاني

مكانيك

440

استخراج و خالص سازي پپتيد هاي فعال زيستي از شيرشتر  وبررسي خصوصيات بيوشيميايي آنها

مسعود

همايوني تبريزي

زيست شناسي

441

يابش گرايش هاي تحقيقاتي با ساخت و تحليل شبکه اجتماعي محقيق

مهرداد

جلالي

كامپيوتر

442

بررسي قارچ هاي گلسنگ شده از بيوتاي مناطق مجاور به ابشارهاي اخلمد ، قره سو و ارتكند از ارتفاعات بينالود و هزار مسجد در خراسان رضوي

مهرو

حاجي منيري عنبران

زيست شناسي

443

مدل سازي مفاهيمي از  نظريه اعداد به نظريه گروهها

حسن

خسروي

رياضي

444

بررسي خمش غير خطي و کمانش نانوصفحات گرافن در محيط الاستيک، بر اساس مدل هاي غير موضعي محيط هاي پيوسته و توسط روش ديفرانسيل مربعات

محمد اسماعيل

گلمكاني

مكانيك

445

اتصال پپتيد بروينين -2آر به نانوذره مهندسي شده اکسيد سريوم به منظور درمان سرطان

مسعود

همايوني تبريزي

زيست شناسي

446

بررسي اثر هايپرگليسمي مادري  بر تغييرات ميكرو آناتوميکي و سلولي قلب در نوزادان يك روزه موش صحرايي

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

447

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه تهديدات (UTM) در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جهت تشخيص، پيشگيري و مديريت حملات اينترنتي

اسماعيل

خيرخواه

كامپيوتر

448

بررسي، تبيين شيوة تصحيح و تحليل ساختار و محتواي حماسة ملي- ديني شاهنامة اسدي:متني نويافته

فرزاد

قايمي

زبان وادبيات فارسي

449

بررسي ميزان اضطراب خواندن، عوامل زيربنايي و همبسته هاي آن  در بين دانشجويان رشته زبان انگليسي

پوريا

بقايي مقدم

زبان انگليسي

450

بررسي اثر نانوذرات نقره و اکسيد روي بر گره زايي سينوريزوبيوم مليلوتي در ريشه گياه يونجه

محبوبه

نخعي مقدم

زيست شناسي

451

بررسي رابطه منبع كنترل ، صفات شخصيت ، عزت نفس و جهت گيري مذهبي با رفتار مطلوب انضباطي

محمد رضا

صفاريان طوسي

علوم تربيتي

452

توليد قطبش دايروي فوتون در اثر  لاگرانژي موثر اويلر - هايزنبرگ

ايمان

مطيع

فيزيك

453

بررسي اثر کاتاليزورهاي جامد جديد در سنتز مشتقات کينازولينون

ابوالقاسم

داودنيا

شيمي

454

الگوي تدريس تغيير مفهومي و آموزش فيزيک

صفا

جامي

فيزيك

455

بررسي ساختار جبرهاي لايبنيز حل پذير از طول 2

فرشيد

سعيدي

رياضي

456

مدل سازي و بررسي قدرت تقويت کنندگي نانو صفحات گرافن بر روي خواص مکانيکي نانو کامپوزيت ها بر پايه مدل فنر غير خطي با در نظر گرفتن تاثيرات پيوند هاي بين لايه اي متفاوت

مهرداد

جبارزاده گنجه

مكانيك

457

بازبيني و طراحي مجدد برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

غلامعباس

شكاري

مديريت

458

بررسي تطبيقي ساختار و محتواي حماسة ملي- ديني شاهنامة اسدي در مقايسه با شاهنامة فردوسي

فرزاد

قايمي

زبان وادبيات فارسي

459

شناسايي و کنترل داده- محور مبدل هاي الكترونيك قدرت جريان مستقيم سويچينگ با استفاده از ابزارهاي مدل سازي عصبي - فازي محلي

مهدي

ظريف

برق

460

بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

غلامعباس

شكاري

مديريت

461

بررسي اثر بخشي سپاري بخشهاي پاراکلينيکي بيمارستاني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رويكرد بررسي تاثير هزينه ها و در آمدها

سعيد

خياط مقدم

مديريت

462

استخراج و خالص سازي پپتيد هاي فعال زيستي از شيرشتر با استفاده از آنزيم هاي پروتئاز (رنين و پپسين وکيموتريپسين)  و بررسي خصوصيات بيوشيميايي (آنتي اکسيدانتي و ضد باکتريايي و کاهش فشار خون) آنها

مسعود

همايوني تبريزي

زيست شناسي

463

ساخت عينک واقعيت توسعه يافته ( ARG)

مهدي

ظريف

برق

464

تدوين وتبيين شاخص هاي برنامه ريزي راهبردي دانشگاه آزاد مشهد

اعظم

بابكي راد

مديريت

465

بررسي تاثير ميزان نانورس بر ويژگيهاي فيزيکي، مکانيکي، حرارتي، رفتار آتشگيري و مورفولوژکي نانوچندسازه ساخته شده از ماده ليگنوسلولزي صنوبر و پلي پروپيلن

افشين

توسلي فرشه

كشاورزي

466

بررسي ارتباط سطح فعاليت بدني با پاراتورمون،کلسيتونين ،استروژن ولپتين در زنان ميانسال

محمود

سلطاني

تربيت بدني و علوم ورزشي

468

طراحي و ساخت کاست ژني pVAX/ETAB بعنوان کانديد واکسن ژني عليه عفونت هاي سودوموناس آئروژينوزا

علي

اسحاقي

زيست شناسي

469

کاربرد تکنيک هاي زمين آماري و RS در الگوي مورفولوژيکي بستر رودخانه مرزي هريرود

پروين

كهرباييان

آمار

470

طراحي و ساخت فيلتر توان فعال سه فاز موازي

مهدي

ظريف

برق

471

استفاده از توابع رياضي مختلف به منظور پيش بيني كل توليد شير و چربي 305 و روزانه در گاوهاي شيري ايران

مهدي

الهي ترشيزي

علوم دامي

472

بررسي و تحليل روند تغييرات مورفولوژيكي و فرسايش كناري در رودخانه كشف رود با استفاده از RS, GIS

هادي

قنبرزاده دربان

جغرافيا

473

بررسي تاثير تفويض اختيار بر بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حميد

عرفانيان خان زاده

مديريت

474

مطالعه لزوم تشکيل تعاوني هاي توليد و تعاوني هاي بازاريابي کشاورزي

حكيمه

هاتف

كشاورزي

475

سيستم هاي ديناميكي روي فضاهاي همگن

محسن

عرفانيان اميدوار

رياضي

476

بررسي اثر نوروپروتكتيو عصاره هاي آبي و الكلي  برگ گياه Stachys lavandulifolia  بر دانسيته نوروني نخاع پس از ضايعه عصب سياتيك در رت

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

477

بررسي آزمايشگاهي اثرات ضد سرطان پستان ژل رويال غذاي زنبور ملکه

طاهره

فتحي نجفي

مامائي

478

طراحي و ساخت پروتز عصبي به منظور حذف رعشه پاتولوژيکي

حميد رضا

كبروي

مهندسي پزشكي

479

مطالعه امکان سنجي پياده سازي نظام پيشنهادات دردانشگاه آزاداسلامي واحدمشهد

غلامرضا

عنايتي

مديريت

480

مدلسازي و مستندسازي فرآيندها به روش BPMN

حميد

عرفانيان خان زاده

مديريت

481

(ساخت يک سنسور يون گزين سريم(ااابر پايه 1و 13- بيس(8-کوئينوليل) -1و 4و7و 10و 13- پنتا اکسا تري دکان (کريپتوفيکس5

غلامحسين

رونقي

شيمي

482

تحليل عددي انتقال گرماي نانوسيالات در محيطهاي متخلخل

ايمان

زحمتكش

مكانيك

483

شناسايي و پهنه بندي توده هاي کارستي شونده در کپه داغ شرقي و بينالود با RS و شاخص هاي کارست زايي

ابوالفضل

بهنيافر

جغرافيا

484

بررسي اثر ناخالصي منگنز بر روي ويژگي هاي الکتريکي و حسگري لايه هاي نازک اکسيد روي

ليلي

متولي زاده ناييني

فيزيك

485

بررسي رفتار ضربه اي زير صفر فولاد زنگ نزن مارتنزيتي حاوي 12 درصد کروم حاوي نيکل  و بدون نيکل،  تحت شرايط مختلف عمليات حرارتي

مسعود

ميرزايي

متالورژي

486

اصلاح ريز ساختار و تاثير آن بر سختي فولاد ابزار سردکار پر کروم- پرکربن حاوي 12 درصد کروم و 1.5 درصد کربن با استفاده از عناصر ميکروآلياژ

مسعود

ميرزايي

متالورژي

487

طراحي و اصلاح ساختار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

غلامعباس

شكاري

مديريت

488

بررسي سيستم هاي تشويقي و پاداش و ارائه يک مدل اثر بخش مديريت پاداش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

غلامعباس

شكاري

مديريت

489

مستند سازي تجارب مديران و مسئولين دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

سعيد

خياط مقدم

مديريت

490

کاربرد موجک هاي چندگانه لژاندر براي حل مسائل کنترل بهينه ولترا

محمد

محرابي نژاد

رياضي

491

تعيين تاثير ساختار بازار بر صادرات پسته ايران

زهرا

اردكاني

اقتصاد كشاورزي

494

بررسي مقايسه اي اثر نانو ذرات فلزي بر ويژگيهاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي ارقام مختلف جو خوراکي(Hordeum vulgare L.)

هما

محمود زاده آخرت

زيست شناسي

495

ساخت داربست نانوکامپوزيت کايتوسان- اکسيد نقره و اکسيد سريوم به منظور به کارگيري براي تحقيقات مهندسي بافت

علي

اسحاقي

زيست شناسي

496

بررسي اثر عصاره هاي آبي و الكلي  برگ گياه Stachys lavandulifolia  بر آنژيوژنزدر پرده کوريوآلانتوئيک وشبكه كوروئيد جنين جوجه

مريم

طهراني پور

زيست شناسي

497

بررسي ميزان همبستگي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و ارايه راهکارهاي تقويت آن

محمدحسن

بداغي

علوم اجتماعي

498

 تحقيق آزمايشگاهي اثر مواد نانوسيال در افزايش انتقال حرارت در لوله هاي حرارتي نوساني

حميد رضا

گشايشي

مكانيك

499

بررسي DFT روي توتومري پيريدو[ :2و3]ايميدازو[4و5-b]کينولين-12-ايل سيانيد

صفرعلي

بيرم آبادي

شيمي

500

رابطه بين هوش هيجاني و راهبرد هاي مقابله اي معلمان با رضايت شغلي

فريده

هاشميان نژاد

علوم تربيتي

 
 
 

آخرین اخبار