سه شنبه, 11 مهر 1402
-طـــــــــرح هاي پژوهشـــــــــــــــــــــي:
طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي به گروهي از طرحهاي پژوهشي اطلاق ميگرددكه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ارائه و اجرا ميشود و بودجه آنها توسط معاونـــت پژوهشي تامين ميشود.
اجراي اين طرجها بر اساس ضوابط موجود و در قالب فرم هـــاي استاندارد انجام مي پذيرد.
ارائه طرح پژوهشي از طريق پورتال اساتيد و كاركنان و در بخش پژوهشي شاخه طرحهاي پژوهشي انجام مي پذيرد .
   .
-فــــــــــــــرصت هاي مطالعاتــــــــــي:

فرصت هاي مطالعاتي به منظور افزايش دانش روز و همكاري‌هاي علمي بين اعضاي هيات علمي و اساتيد و دانشگاه‌هاي معتبر جهان طي ضوابط و مقررات دانشگاه انجام مي پذيرد . جهت كسب اطلاعات بيشتر به بخشنامه هاي اعلام شده مراجعه فرمائيد.

   

-امــــــــــــــــــــــور محـــــــــــــــــوله:
  • بررسی، تصويب و نظارت بر اجـــــرای طرحهای تحقيقاتى ارائه شده از طرف  اعضاء هيات علمی دانشگاه طبق ضوابط وآئين نامه های مربوطه
  • تشكيل شوراى پژوهشى به منظور بررسى نظرات داوران طرحهاى پژوهشى و تصويب طرحها وغيره

آخرین اخبار