سه شنبه, 11 مهر 1402

-

آمــار كلــي كتب موجود در كتابخــانه ها

جمع کل تا ابتدای 99

جمع کتب لاتین

جمع کتب فارسی

کتب لاتین غیر مرجع

کتب لاتین مرجع

کتب فارسی غیر مرجع

کتب فارسی مرجع

 

102990

41745

61154

40192

1776

58979

2248

عنوان

327554

72111

255443

67142

4969

247085

8358

نسخه

-

اطلاعات كلي كتابخانه هاي دانشگاه

 
 

كتابخانه مجتمع علوم انساني

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :

-----------

خانم بتول صبــوري

تحصيلات : كارشناس كتابـداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

21205 عنــوان، 50470 نسخــه

 • مكـــان : قاسم آباد | حد فاصل ميدان مادر و چهارراه اماميه | مجتمع علوم انساني طبقه منهاي يك
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده فني مهندسي

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :

-- آقاي قربان گرمرودي

تحصيلات : كارشنـاس كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

19196 عنــوان، 41602 نسخــه

 • مكـــان : قاسم آباد | چهارراه استاد يوسفي | دانشكده مهندسي | طبقه مثبت يك
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده علوم پايه

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


خانم عطيه هنرمند

تحصيلات : كارشنـاس كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

16504 عنــوان، 31551 نسخــه

 • مكـــان : خيابان راهنمايي |  بين چهارراه و ميدان راهنمايي
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه مجتمع آموزشي گلبهار

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


آقاي شيرازي

تحصيلات : كارشنـاس كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

16373 عنــوان، 30376 نسخــه

 • مكـــان : گلبهـــار
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده پزشكي

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


آقاي احسان سبحاني

تحصيلات : كارشنـاس ارشـد كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

8098 عنــوان، 23831 نسخــه

 • مكـــان : چهارراه شهدا- كوچه سراب- دانشكده پزشكي دكتر شاهين فر
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده پيراپزشكي

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


خانم صديقه فاني

تحصيلات : كارشنـاس كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

2613 عنــوان، 8986 نسخــه

 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجي

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


آقاي حسين نادر نژاد

تحصيلات : كارشنـاس كتابــــداري

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

15897 عنــوان، 32093 نسخــه

 • مكـــان : قاسم آباد | استاد يوسفي
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده تربيت بدني

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


آقاي دزيانيان

تحصيلات : كارشنـاس مديريت دولتي

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

3078 عنــوان، 7756 نسخــه

 • مكـــان : قاسم آباد | چهارراه استاد يوسفي | دانشكده مهندسي | طبقه مثبت يك
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه دانشكده علوم تربيتي

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


آقاي فولاديان

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

5053 عنــوان، 8987 نسخــه

 • مكـــان : بلوار سجاد | حامد جنوبي | خيابان جامي |
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه بيمارستان آريا

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

3980 عنــوان، 6752 نسخــه

 • مكـــان : خيابان چمران | خيابان گلستان
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه بيمارستان 22 بهمن

 • مسئـــــــول كتابخـــــــانه :


خانم طيبه طالبي

تحصيلات : كارشنـاس ادبيات

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

3322 عنــوان، 9537 نسخــه

 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه بيمارستان 17 شهريور

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

1624 عنــوان، 3804 نسخــه

 • مكـــان : خيابان كوهسنگي | خيابان گلستان
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

كتابخانه بيمارستان فارابي

 • تعــــداد كـــل كتابهــاي كتابخــــــانه:

2258 عنــوان، 5769 نسخــه

 • مكـــان : بلوار وكيل آباد | ابتداي خيابان كوثر |
 • داراي سالن مطالعه ي خواهران و سالن مطالعه ي برادران و بخش مرجع و نشريات

آيين ­نامه كتابخانه­ ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد:

1. اعضا و عضويت

اعضاي كتابخانه، دانشجويان (همه­ي مقاطع و ... )، اعضاي هيات علمي (تمام­وقت، نيمه­وقت و حق­التدريس) و کارمندان دانشگاه هستند.

تبصره 1. دانشجويان بعد از ثبت نام و دريافت کارت PVC و تا زماني­که دانشجو هستند, عضو کتابخانه مي­باشند.

تبصره 2. اعضاي هيات علمي حق­التدريس تا زماني­که با دانشگاه همکاري دارند مي­توانند از کتابخانه استفاده کنند.

تبصره 3. دانشجويان دانشگاه­هاي آزاد اسلامي واحدهاي ديگر با ارائه معرفي نامه از دانشگاه خود مي­توانند از منابع کتابخانه استفاده نمايند. درصورت به همراه نداشتن معرفي­نامه, اين دانشجويان مي­توانند با مجوز مدير امورکتابخانه به مدت يک روز از منابع کتابخانه استفاده نمايند.

تبصره 4. پذيرش اعضاي افتخاري با مجوز معاونت پژوهش و فناوري ممکن است.

2. امانت کتاب و منابع

2-1  امانت كتاب فقط از طريق سيستم مكانيزه صورت مي­گيرد. به اين ترتيب هرگونه امانت كتاب بصورت دستي يا روش­هاي ديگر ممنوع است.

2-2. دانشجويان فقط با ارائه كارت جامع PVC خود مي­توانند از کليه­ي کتابخانه­هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد استفاده کنند.

تبصره. دانشجويان جديدکه براي آنها کارت PVC صادر نشده است به مدت يک ماه مي­توانند با استفاده از کارت موقتي که کتابخانه براي آنها صادر مي­کند از منابع کتابخانه استفاده نمايند.

2-3. دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي مي­توانند حداكثر 3 كتاب براي مدت حداكثر 15 روز، دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر 5 كتاب براي مدت حداكثر 30 روز, دانشجويان دكتري حداكثر 7 كتاب براي مدت حداكثر 30 روز، کارکنان حداكثر 5 كتاب براي مدت حداكثر 15 روز و اعضاي هيات علمي حداكثر 8 كتاب براي مدت حداكثر 1 ماه و حداكثر دو كتاب براي مدت يك ترم به امانت بگيرند. اعضاي افتخاري مي توانند حداكثر 2 كتاب به مدت حداكثر 10 روز به امانت بگيرند.

تبصره 1. افزايش سقف امانت کتاب فقط در موارد خاص و با مجوز معاونت پژوهشي ممکن است.

تبصره 2. كتابخانه مي تواند بنا به ضرورت و با تشخيص رييس كتابخانه تعداد كتابها و مدت امانت آنها را تا زمان رفع محدوديت كاهش دهد.

2-4. افرادي كه با معرفي نامه­ي معتبر از ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به كتابخانه مراجعه كنند مي­توانند از منابع كتابخانه در محل استفاده كنند.

2-5. اعضا مي­توانند از هر عنوان كتاب فقط يك نسخه به امانت بگيرند.

2-6. منابع مرجع و پايان نامه­ها قابل امانت نبوده و فقط امكان مطالعه­ي آنها درسالن وجود دارد.

2-7. عکس برداري و تهيه­ي کپي از پايان نامه­ها مجاز نمي­باشد.

2-8 کتاب­هايي که توسط اساتيد به عنوان منبع آموزشي معرفي مي شوند و يا تعداد کمي از آنها در کتابخانه موجود است را حداکثر مي­توان يکبار (بصورت پيوسته) تمديد کرد.

3. تاخير و خسارت

3-1. درصورتي که امانت گيرنده منابع را با تاخير بازگرداند 2 برابر زمان تاخير غير فعال خواهد شد.

تبصره 1. حداکثر جريمه­ي زماني 180 روز و فقط شامل روزهاي فعال ترم تحصيلي مي­شود (تعطيلات بين دو ترم را شامل نمي شود.).

تبصره 2. کتابداران موظف­اند امانت گيرنده را از زمان دقيق بازگرداندن کتاب مطلع کنند.

تبصره 3. درصورتيکه امانت گيرنده چندين کتاب را با تاخير بازگرداند, جريمه شامل بيشترين زمان تاخير مي­شود.

3-2. در صورت مفقود شدن منابع كتابخانه (کتاب, CD و ...) ، عضو بايد عين اثر (يا چاپ جديد آن) را به كتابخانه تحويل دهد. اگر دسترسي به عين اثر ممكن نباشد، طبق نظر كارشناس اموركتابخانه­ها كتاب ديگري جايگزين خواهد شد. براي كتاب­هايي كه به آنها آسيب جدي وارد شده است هم مطابق شرايط فوق عمل خواهد شد.

تبصره. درصورتي که عضو اثر ديگري بجز اثر مفقود شده يا آسيب ديده را بازگرداند بايد مبلغ 30000 ريال به حساب شماره­ي 0103860386000 بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد, جهت هزينه­ي آماده سازي واريز نمايد.

3- 3 در صورتي كه تخلفاتي نظير خسارت عمده، سرقت و ساير موارد ذكر شده در آيين نامه ي انضباطي صورت گرفته باشد، فرد متخلف به كميته ي انضباطي ارجاع خواهد شد.

4. تسويه حساب

4-1 دانشجويان موظفند در هنگام فارغ التحصيلي و يا انتقال دايم به ساير دانشگاه ها و يا انصراف از تحصيل با كتابخانه تسويه حساب نمايند.

4-2 كليه ي اعضاي هييت علمي و كاركنان (اعم از رسمي، پيماني و قراردادي) موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مسترد نمايند.

4-3 كتابخانه هاي دانشگاه موظفند در پايان هر نيمسال تحصيلي و با هماهنگي مديران گروه هاي آموزشي، نسبت به دريافت كتب امانت داده شده به مدرسان حق التدريسي اقدام نمايند.

05 موارد خاص

تصميم گيري در موارد خاصي كه در آيين نامه ذكر نشده به عهده مدير امور كتابخانه هاي دانشگاه است كه با هماهنگي معاون پژوهش و فناوري صورت خواهد گرفت.

آمار خرید کتاب

 

600 میلیون

سال 95

1

110 میلیون

سال 96

2

90 میلیون

سال 97

3

علی رقم وجود رشته های تازه تاسیس و لزوم بروز رسانی کتب با هیچ درخواست خریدی موافقت نشد!

سال 98

4

آخرین اخبار