جمعه, 15 فروردين 1399
 

معـــــرفي كــــارها و امـــــور كلـــي

در مركز خدمات فني كتابخانه پس از دريافت درخواست هاي خريد كتاب، مجله، سي دي، از دانشكده ها و بيمارستان ها، توسط مسوولين سفارشات اقدام به سفارش و خريد مي شود و پس از دريافت، به كتابها مهر دانشگاه و دانشكده زده شده و به بخش فهرست نويسي ارسال مي شود. در اين بخش كار فهرست نويسي كتابها توسط كارشناسان انجام شده و پس از آماده سازي به بخش ارسال فرستاده مي شود. در اين بخش كتابها توسط مسوول مربوطه تفكيك شده و به دانشكده ي مربوطه ارسال مي گردد. مجلات و مواد سمعي بصري نيز پس از سفارش و خريد ثبت شده و به دانشكده ي مربوطه ارسال ميگردد.

مرکز خدمات فنی کتابخانه شامل بخش های زير است :

_

  1. بخش سفارشات و خريد کتاب : در اين بخش سفارشات خريد کتاب از دانشکده هاو بيمارستانها دريافت و پس از بررسی کتابهای مورد نياز خريداری می گردد .
  2. بخش فهرست نويسی : در اين بخش کتابها فهرست نويسی و رده بندی می شوند .
  3. بخش آماده سازی : در اين بخش شماره راهنمای کتابها بر روی برچسب چاپ شده و سپس بر روی کتابها چسبانده می شود .
  4. بخش ارسال : کتابهای آماده شده به دانشکده های مربوطه ارسال می شود.

_

معــرفي كارشناســـان امـــور كتابخـــــانه ها :

 

 
 
 

بخـــــــــــش سفارشـــــــــات
آقاي محمود محمدي اصل
تحصيلات : كارشناس كتابداري
مسئــــول سفـــارش، دريافت و بررســـي سفارشـــات كتـاب و مواد سمعـــي بصــري
 

بخـــــــش نشــــــــريات مجــــــــلات
آقاي افشين حاجي منيري - خانم سميـــه لاجــــوردي
تحصيلات : ليسانس كتابداري پزشكي
امور مجلات ،  نشريات داخلي و خارجي و پايان نامه ها
(اشتراك و ارسال به دانشكده هاي مربوطه)
 

بخـــــــــــش فهــــرست نويســــي، آماده ســــازي و ارســــال
 
خانم  مـــريم عارفـــي
تحصيلات : كاردان كتابداري
خانم ناهيــــد بيالـــــــي
تحصيلات : كارشناس كتابداري
خانم فرشتـــه امانـــي
تحصيلات : كارشناس كتابداري