سه شنبه, 11 مهر 1402

مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها : آقای دکتر علیرضا غفوری

drghafoori

آخــرين مـدرك تحصيلــي :  دكتـراي


 سمت هاي ســــازماني فعلـــــي :

--

  • مدير امور كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
  • عضو هيات علمي گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
      
   
دفتر مدير امــــــــــور كتابخــــــــــانه ها
شمــاره تلفـــــن : 05138436545

آدرس دفتر فنی: قاسم اباد، خیابان استاد یوسفی، پردیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، طبقه منفی یک دانشکده علوم انسانی 

آخرین اخبار