دوشنبه, 25 آذر 1398
itpf2010زمـــان : 1389/10/08   لغایت: 1389/10/09
محل برگزاری: دانشکده فنی و مهندسی
دبیر همایش: دكتر مهدي يعقوبى
رتبه همایش: ملی/سراسری