شنبه, 29 تیر 1398

                     بخشنامه ها و فرم هاي مورد نياز جهت اخذ مجوز انتشار مجله                              

آيين نامه نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شماره 25685/11 مورخ 1398/02/09

فرم شماره 1 - فرم شماره 2

بخشنامه تخصيص پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزينه هاي آماده سازي مجلات علمي

 فرم اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم راه اندازی نشریه جدید

بخشنامه ارسال مدارک (آخرین تاریخ به روز رساني: 96/11/23)
فرم درخواست عضويت اعضاء در هيات تحريريه         
فرم رزومه مخصوص اعضاء هيات تحريريه          فايل Word
طرح توجيهي درخواست انتشار مجله        
پرسشنامه مخصوص مدير مسئول مجله          فايل Word
پرسشنامه مخصوص سردبير نشريه          فايل Word
فرم فهرست مدير، سردبير و اعضاء هيات تحريريه مجله         
بخشنامه ارتقاء رتبه علمي مجلات منتشر شده

فرم مشخصات كلي نشريه به همراه آدرس

مدارك لازم جهت اخذ اعتبار علمي از كميسيون بررسي نشريات علمي كشور
پرسشنامه تعيين يا تمديد اعتبار مجله علمي پژوهشي