دوشنبه, 25 آذر 1398
بخشنامه ها و فرم هاي مورد نياز جهت اخذ مجوز انتشار مجله
نكته: در صورت نياز مي توانيد فايلword هر كدام از فرم ها را دانلود كنيد.
بخشنامه ارسال مدارک (آخرین تاریخ به روز رساني: 96/11/23)

اساسنامه مجلات

آیین نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم

  

فرم درخواست عضويت اعضاء در هيات تحريريه         
فرم رزومه مخصوص اعضاء هيات تحريريه          فايل Word
طرح توجيهي درخواست انتشار مجله        
پرسشنامه مخصوص مدير مسئول مجله          فايل Word
پرسشنامه مخصوص سردبير نشريه          فايل Word
فرم فهرست مدير، سردبير و اعضاء هيات تحريريه مجله         
بخشنامه ارتقاء رتبه علمي مجلات منتشر شده

فرم مشخصات كلي نشريه به همراه آدرس

 

مدارك لازم جهت اخذ اعتبار علمي از كميسيون بررسي نشريات علمي كشور
پرسشنامه تعيين يا تمديد اعتبار مجله علمي پژوهشي