چهارشنبه, 22 آبان 1398

مجلات و فصلنامه ها

معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
مجله علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
05
 
رتبه : علمي عمومي
مدير مسئول : دكتر  ابوالفضل بهنيافر
سردبير : دكتر مهدي جهاني
مدير اجرايي :  دكتر هادي قنبرزاده
آدرس وب سايت مجله :  http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
تلفكس دفتر مجله:  6619316-0511
پست الكترونيك :  -
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
فصلنامه بوم شناختي و علفهاي هرز
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
07
نمايه سازي در sid و magiran  و نرم افزار نمايه
رتبه : علمي عمومي
مدير مسئول : دكتر رضا صدرآبادي
سردبير : دكتر مهدي كيومرث كلارستاقي
مدير اجرايي : دكتر سيد محسن نبوي كلات
آدرس وب سايت مجله :  http://js.mshdiau.ac.ir/JWE
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
زبان:  فارسي
تلفن دفتر مجله:  05128322652
پست الكترونيك:  ecojournal @mashdiau.ac.ir
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
مجله زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
6
Iranain Journal of Earth Science
رتبه : علمي پژوهشي - - نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)
مدير مسئول : دكتر حبيب ملايي
سردبير : دكتر علي اصغرآريائي
مدير اجرايي : دكتر رحيم دبيري
آدرس وب سايت مجله : http://js.mshdiau.ac.ir/ijes
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
زبان: انگليسي
تلفن دفتر مجله: 8408008-0511
پست الكترونيك :
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
4
Medical Science Journal
رتبه : علمي پژوهشي  - نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)
مدير مسئول : دكتر حسين نصيريان
سردبير : دكتر مجيد ميرصدرايي
مدير اجرايي : دكتر حميدرضا ارشدي
آدرس وب سايت مجله :  http://js.mshdiau.ac.ir/MSJ
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
تلفن دفتر مجله:  14-6220011-0511
پست الكترونيك :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
معـــــــــــــرفي مجلات و فصلنامه هاي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 نمايه سازي فصلنامه هاي ادبيات فارسي، فني مهندسي، علوم پزشكي و فقه و تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در پايگاههاي www.sid.ir و www.magiran.com و نرم افزار نمايه در سال 1390.
 فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن 
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
03
رتبه : علمي پژوهشي- نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)
مدير مسئول : دكتر عباسعلي تفضلي
سردبير : دكتر عباسعلي تفضلي
مدير اجرايي : دكتر شهربانو دلبري
آدرس وب سايت مجله :  http://iaumjournals.com
دريافت راهنما و فرم اشتراك مجله
تلفكس دفتر مجله:  6613189-0511
پست الكترونيك :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید