سه شنبه, 30 آبان 1396
آخرين بخشنامه تشويق مقالات
-
-
اجرا از تاريخ 1394/04/01
-
توجه : بنا به دستور سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تاريخ چاپ مقاله براي كليه موارد ملاك عمل قرار مي گيرد.
---------------------------------------------------------------------------
-------------
-
-
-