سه شنبه, 30 آبان 1396
-
قابل توجه كليه  اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
-
از آنجاييكه اطلاعات ارسالي در سيستم جامع، بررسي شده و براي تاييد نياز به تكميل مستندات و تكميل نام همكاران در مقاله ، طرح ، كتاب ، كنفرانس ( رويداد ) مي باشد، خواهشمند است نسبت به تكميل اطلاعات هر چه سريعتر اقدام فرماييد.