سه شنبه, 30 آبان 1396
جهت  اطلاع پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان محترم ،
بخشنامه تشويقي مقالات از تاريخ  93/09/01 لازم الاجرا بوده و به مقالاتي  كه در چهارچوب بخشنامه نبوده و مجوز دانشگاه را جهت چاپ  نداشته اند و همچنين  تاريخ چاپ نهايي آنها از يكسال گذشته باشد ترتيب اثر داده نمي شود.