سه شنبه, 02 آبان 1396
اعضاء شوراي پژوهشي
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر سعيد طوسي زاده
معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر حميد طباطبايي مديركل  پژوهشي دبير شورا
دكتر مهدي ظريف
مديركل  پژوهشي عضو شورا
دكتر ناصر سنجر موسوي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مسعود طاهري لاري
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر حسنعلي زماني
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مجتبي حسين پورمشهدي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر محمدجواد كمالي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر فرهاد خام چين عضو هيات علمي عضو شورا