سه شنبه, 11 مهر 1402

مسئول امور آزمایشگاهی و کارگاهی : دکتر شیدا سیدی 

 

تخصص : دکترای مهندسی مواد و متالوژی

دانشکده

گروه

عنوان کارگاه و آزمایشگاه

 

 

 

دانشكده فني مهندسي

 

گروه برق

 آزمايشگاه الكترونيك 1

آزمايشگاه الكترونيك2

سيستمهاي قدرت  

ديجيتال 1

ديجيتال 2

ديجيتال 3

آزمايشگاه كنترل

ماشين الكتريكي 

آزمايشگاه ماكروويو   

          مباني مهندسي برق  

مدار الكتريكي 

مدارمخابراتي

كارگاه برق

 آزمايشگاه كنترل

گروه عمران

 كارگاه اجزاءساختمان

 كارگاه قالب بندي

 تكنولوژي بتن و مصالح       

 كارگاه تاسيسات مكانيك

كارگاه نقشه برداري     

گروه مكانيك

كارگاه مهندسي خودرو 

كارگاه ماشين افزار

كارگاه جوشكاري

كارگاه مكانيك خودرو(اتو مكانيك

كارگاه تكنولوژي پيشرفته خودرو

 انتقال حرارت و ترموديناميك

ديناميك ماشين و ارتعاشات

مقاومت مصالح

مكانيك و سيالات

كارگاه برق خودرو

 

گروه مهندسي پزشكي

 تخصصي مهندسي پزشكي

آزمايشگاه فيزيولوژي

آزمايشگاه كاليبراسيون

آزمايشگاه مدار و الكترونيك پزشكي

 آزمايشگاه پروژه

تخصصي باليني

تخصصي بيومكانيك

تخصصي فناوري اطلاعات  

گروه متالورژي

 كارگاه ريخته گري و انجماد

كارگاه مدلسازي

 خواص مكانيكي مواد

آزمايشگاه عمليات حرارتي

آزمايشگاه متالوگرافي

گروه انرژي

   

گروه كامپيوتر

آزمايشگاه ديجيتال 3

هوش مصنوعي

آزمايشگاه نرم افزاز 1

آزمايشگاه نرم افزاز 2

آزمايشگاه نرم افزاز 3

آزمايشگاه نرم افزاز 4

 

 

دانشكده علوم پايه

 

گروه زيست شناسي

تشريح و مورفولوژي- اكولوژي

جانوري شناساي و زيست شناسي

زيست شناسي گياهي

آزمايشگاه سيستماتيك

شيمي و بيوشيمي1

شيمي و بيوشيمي2

شيمي و بيوشيمي 2-بيوفيزيك

تحقيقات قارچ شناسي

فيزيولوژي جانوري

يزيولوژي گياهي

زمايشگاه ميكروبيولوژي

هرباريم (موزه گياهشناسي)

موزه جانورشناسي

 آزمايشگاه ايمونولوژي

اتاق كشت سلولي

بافت شناسي و جنين شناسي

باكتريولوژي

بيوفيزيك و روشها 1 

بيوشيمي

تحقيقاتي سيستماتيك

تحيقيق تكوين جانوري

تحقيق فيزيولوژي جانوري

تحقيق فيزيولوژي گياهي

تحقيقات بيوفزيك

تحقيقات ژنتيك

گروه شيمي

 آزمایشگاه آکرودیته رازی

( آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد)

جداسازي و شناسايي تركيبات

آزمايشگاه شيمي آلي

آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه شيمي عمومي

آزمايشگاه شيمي فيزيك

 تحقيقات شيمي الي

تحقيقاتي شيمي تجزيه

تحقيقاتي شيمي فيزيك

تحقيقاتي شيمي كاربردي

تحقيقاتي شيمي معدني

گروه فيزيك

 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد

آزمايشگاه فيزيك عمومي 1

آزمايشگاه فيزيك مكانيك

آزمايشگاه فيزيك هسته اي

آزمايشگاه فيزيك عمومي 2

 آزمايشگاه آلكترونيك 1

حالت جامد پيشرفته

آزمايشگاه فيزيك اپتيك

فيزيك اتمي و مولكلي

آزمايشگاه فيزيك جديد

گروه زمين شناسي

 آزمايشگاه زيست شناسي

آزمايشگاه فسيل شناسي

 آزمايشگاه پترولوژي

آزمايشگاه رسوب شناسي

زمين شناسي فيزيك

گروه آمار و رياضي

   

دانشكده پزشكي

گروه مامائي

  آزمايشگاه فيزيولوژي

آزمايشگاه كامپيوتر و كافي نت

IT كارگاه کامپیوتر

كارگاه مهارتهاي بالين

آزمايشگاه شيمي عملي

  آزمايشگاه باكتري شناسي

آزمايشگاه اسيب شناسي

آزمايشگاه انگل شناسي و قارچ شناسي

آزمايشگاه ايومنولوژي

آزمايشگاه بافت شناسي

گروه پرستاري

 

دانشكده پيراپزشكي

 

گروه بهداشت مدا

    كارگاه اسكيل لب

كارگاه بهداشت

كارگاه آناتومي

كارگاه اتاق عمل

    فوريت هاي پزشكي و كمك هاي اوليه

آزمايشگاه علوم آزمايشگاهي

كارگاه معاينات باليني

كارگاه اسكراپ

گروه تكنولوژي اتاق عمل

گروه علوم آزمايشگاهي

گروه هوشيري

 

دانشكده حقوق و علوم سياسي

 

گروه حقوق

   

گروه علوم سیاسي

   

گروه زبان انگليسي

   

گروه زبان فراسه

   

 

 

مجتمع آموزشي گلبهار

 

گروه زراعت

 ژنتيك و ميكروبيولوژي

فيزيولوژي و تشريح دام

گياه شناسي و تشريح

بيماريهاي گياهي

 آزمايشگاه باغبان

آزمايشگاه بيو تكنولوژي

تحقيقاتي بذر و علف هرز

حشره شناسي

گروه اقصات كشاورزي

   آزمايشگاه اقتصاد كشاورزي

گروه تربيت بدني

   آزمايشگاه تربيت بدني

گروه علوم دامي

 آزمايشگاه غلات  آزمايشگاه تغذيه دام

گروه ساخت توليد

 كارگاه سيستم اندازه گيري  

كارگاه هيدروليك

كارگاه CNC

كارگاه تراشكاري و جوش  

كارگاه رسم فني

گروه تاسيسات

 كارگاه جوشكاري

حرارت و مركزي آب گرم

 كارگاه تست جوش

كارگاه تهويه مطبوع

 

آخرین اخبار