سه شنبه, 11 مهر 1402

نشریه های علمی فقه و تاریخ تمدن و زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه B در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی شدند

farsi

🔸 نشریه فقه و تاریخ تمدن به مدیرمسئولی و سردبیری آقای دکتر تفضلی و مدیر داخلی آقای دکتر یساقی و مجله زبان و ادبیات فارسی به مدیر مسئولی و سردبیری آقای دکتر اشرف زاده و مدیر داخلی خانم قدمگاهی منتشر می شود.

🔸نشریات علمی مذکور در حال حاضر به صورت فصلنامه از طرف مجتمع علوم انسانی دانشگاه ازاد مشهد چاپ مي شوند. بر اساس بخشنامه دفاع دانشجویان دکتری مجلات با رتبه B دارای یک و نیم امتیاز برای دانشجویان دکتری می باشند.

http://persian-literature.sinaweb.net/

http://jhc.sinaweb.net/

آخرین اخبار