چهارشنبه, 10 آذر 1400

با سلام. آخرین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1400 نیز از چهارم دی‌ماه آغاز می‌شود و دانشجویان تا ساعت 15:30روز سه‌شنبه 16 آذرماه فرصت دارند تا مستندات خود را در سامانه پژوهشیار بارگذاری کنند. 21 تا 23 آذرماه نیز به عنوان زمان رزرو دانشجویان متقاضی شرکت در پنجمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز تعیین لینک خبر  :    https://iau.ir/fa/news/1004/

pish defa

آخرین اخبار