Portal Info
Travel

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، دکتر محسن مرادی هدف این تفاهم نامه را تحکیم همکاری های دو جانبه به ویژه در انجام پروژه‌های پژوهشی و فراهم آوردن خدمات اخذ و تحلیل داده برای انجام پروژه های پژوهشگران مرکز خدمات آزمایشگاهی استان در زمینه های مرتبط با نقشه برداری مغز، مهندسی پزشکی، علوم شناختی و علوم اعصاب بیان کرد.

وی افزود: پژوهشگران مرکز خدمات آزمایشگاهی استان می توانند از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مانند دستگاه تصویربرداری ام آر آی 3 تسلا، تجهیزات ثبت سیگنال حیاتی، تجهیزات تحریک مغزی، خدمات پردازش داده های سیگنال و تصویر مربوط به نقشه برداری مغز و مجموعه آزمون‎های ارزیابی شناختی و آزمایشگاه واقعیت مجازی در چارچوب تعرفه های مصوب و همچنین مشاوره های علمی و تخصصی در راستای استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاه بهره مند شوند.

Rock music
Magical travel