چهارشنبه, 10 آذر 1400

t

ا همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مشهد، معاونت پژوهش و فناوری و معاونت پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی اولین انجمن علمی بین رشته ای در استان خراسان رضوی راه اندازی شد. این انجمن که رباتیک نام دارد با ریاست دکتر فرزانه و همکاری گروه های کامپیوتر، برق، مکانیک و مهندسی پزشکی آغاز بکار نمود.

آخرین اخبار