چهارشنبه, 10 آذر 1400

قابل توجه اساتید ، دانشجویان ، مدیران گروه و کارشناسان

با توجه به اینکه دانشجویان متقاضی شرکت در چهارمین دوره جلسات پیش دفاع باید بصورت حضوری در نزدیکترین واحد دانشگاهی حاضر باشند، لذا دانشجیان ،اساتید ، مدیران گروه و کارشناسان محترم جهت اطلاع از نحوه حضور و مدیریت جلسات پیش دفاع، به آدرس زیر مراجعه نموده و فایل های راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید:

http://iauec.ac.ir/vadafa/

آخرین اخبار