جمعه, 04 فروردين 1402

مجله Iranian Journal of Earth در آخرین رده‌بندی ارائه شده از سوی وب سایت SCIMAGO به رتبۀ Q3 صعود کرد. با انتشار رتبه‌بندی سال 2020 پایگاه علمی Scimago Journal Rank ، جایگاه جدید مجلات مشخص شدند. در این میان مجله Iranian Journal of Earth ، در آخرین رده‌بندی ارائه شده از سوی وب سایت سایمگو و اسکاپوس به رتبۀ Q3 صعود کرده است . این مجله در حال حاضر دارای اعتبار علمی ISI WOS بوده و مرتبه بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارا است. ضریب ارجاعات این مجله از سال ۲۰۱۸، از ۰/۱ به ۰/۸ در سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است . هم اکنون این مجله بالاترین رتبه علمی را در مجلات علوم زمین کشور داراست.

آخرین اخبار