چهارشنبه, 28 مهر 1400

فراخوان انتخاب استاد پژوهشگر برتر دانشگاه سال 1399

 به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سال 1399، حوزه پژوهش و فناوری واحد مشهد در نظر دارد با بررسی مستندات ارسالی، از استادان پژوهشگر برتر تقدیر نماید.

حداكثر زمان ارسال فرم‌ها به همراه مستندات مورخ 21/9/1399  است.  به همین منظور از کلیه اعضای محترم هیات علمی دعوت می شود نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده و به همراه مستندات به مدیران محترم پژوهشی دانشکده خود ارسال نمایند.

صرفا فعالیت های پژوهشی از فروردين سال 1396 تا مهرماه سال 1399 ارائه گردد.

 امتیازدهی بر اساس بخشنامه شماره 35040/ص مورخ 1399/07/29 صورت می پذیرد.

متقاضایان حداقل باید امتیاز 100 را در بخش مقالات داشته باشند.

 برگزيدگان سال­هاي 1396تا 1398 نمي توانند به عنوان پژوهشگر برتر واحد معرفي شوند لذا از ارسال فرم و مستندات خودداري نمايند.

 عدم ارسال فرم تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از شرکت می باشد.

جهت دریافت فایلهای مربوطه به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

1. فایل بخشنامه  هفته پژوهش سال 1399

2. فرم  انتخاب استاد پژوهشگر برتر

3. نحوه امتیاز دهی