جمعه, 04 فروردين 1402

در راستاي جمع آوري اطلاعات و اولويت هاي تخصصي مورد نياز وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور، براي برگزاري دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي محترم هيات علمي در جامعه و صنعت، فايل اكسل اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سطح شركت ها جهت بهره برداري ارسال مي گردد. اطلاعات فايل بصورت مستمر بروز رساني و اطلاع رساني خواهد شد.

sabatical21310

آخرین اخبار