جمعه, 04 فروردين 1402

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر 
دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فریده نامور از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری معرفی و تقدیر شدند.

در پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از هفت پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گروه های آموزشی مختلف تقدیر شد.
 دکتر فریده نامور از گروه آموزشی علوم پزشکی با مرتبه علمی استاد یار از واحد مشهد و دکتر حسنعلی زمانی از گروه آموزشی علوم پایه با مرتبه علمی استاد از واحد مشهد دوتن از این هفت پژوهشگر برتر بودند که  از آنان تجلیل بعمل آمد.

907

آخرین اخبار