جمعه, 04 فروردين 1402

اطلاعیه مهم

قابل توجه اساتيد محترم هيئت علمي

خواهشمند است فرمهاي مندرج در بخشنامه پژوهانه توسط اعضاي محترم هيئت علمي تكميل و پس از تاييد و امضاء مدير محترم پژوهشي دانشكده 

حداكثر تا تاريخ 17 مرداد ماه سال جاري  به حوزه معاونت پژوهشي ارسال گردد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین اخبار