جمعه, 04 فروردين 1402
 

******نكته مهم در ارتباط با تشويق مقالات******
-
مقاله شما زماني بررسي مي شود كه
-
1- مقاله در پورتال شما ثبت گردد.
-
چنانچه در اين امر كوتاهي  و زمان براي تشويق مقاله  گذشته باشد مسئوليت آن بر عهده درخواست كننده مي باشد.

آخرین اخبار