سه شنبه, 11 مهر 1402

1401

نخستین جلسه حوزه پژوهش و فن آوری در سال ۱۴۰۱ در خصوص هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق بخشیدن به شعار سال : تولید ، دانش بنیان و اشتغال با حضور دکتر بهارآرا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر دبیری ، مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

آخرین اخبار