جمعه, 15 فروردين 1399
اعضاء شوراي پژوهشي
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر اسماعيل خيرخواه
معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر سعيد قسمتي مديركل  پژوهشي دبير شورا
دكتر ناصر سنجر موسوي
مديركل  پژوهشي عضو شورا
دكتر پژمان خورشيد
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر رضا صدرآبادي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مجتبي زاهديان
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مصطفي رجائي پور
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر جواد علامتيان
عضو هيات علمي عضو شورا