سه شنبه, 11 مهر 1402
اهداف و ماموريت های حوزه معاونت پژوهش فناوری
Image
الف) اهداف مديريت امور پژوهشی

1) فراهم کردن زمينه های لازم برای افزايش توليدات علمی شامل :

  •     انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی توسط اعضاء هيئت علمی
  •     تشويق و پشتيبانی اعضای هيئت علمی در انتشار مقالات علمی در مجلات علمی و پژوهشی و ISI
  •     تشويق و پشتيبانس اعضای هيئت علمی در شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی داخلی و بين المللی
  •     تشويق و پشتيبانی دانشکده ها و گروههای آموزشی در ارائه همايشهای داخلی ،منطقه ای ،ملی و بين المللی
  •     انتشار کتب و مجلات علمی
  •     ايجاد فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هيئت علمی با سابقه


2) ايجاد و گسترش کتابخانه های سنتی و ديجيتالی در حد استاندارد و تامينکتب و مجلات مورد نياز کتابخانه ها .


3)کسترش ارتباط با صنعت و جامعه و کاربردی کردن پژوهش ها و هماهنگی های لازم در معرفی دانشجويان کارآموز به سازمانها.


4) تامين و تکميل تجهيزات آزمايشگاه ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيریط.


5) ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی (پژوهشکده) با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی.


6) ايجاد و توسعه مراکز رشد با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی.


7) راه اندازی و گسترش انجمن های علمی با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده ها و گروه های آموزشی ذيربط.


8) نظارت و پشتيبانی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی .

 
 

آخرین اخبار