سه شنبه, 11 مهر 1402

-
معـرفي حـــوزه معـاونت پژوهــش و فنــاوري
-
حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بـــه عنوان بــــانــي و مسئول پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، با توجه به جايگاه مهم خود سعي در پيشبرد و ارتقـــاء سطــــح كيفي و كمــــي عرصه پژوهش در تمامي زمينه هـا نموده و با اولويت قــراردادن فعاليت هــاي پژوهشي در تلاش است تــا در دهه ســوم فعاليت خود، جايگاه شايسته اي در بيــن دانشگاههاي معتبر جهان پيدا نمايد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوري فعاليت هاي معتددي انجام و در اين راه امكانــات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي دانشگاه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي دانشگاه برداشته باشــد.

بــرخـــي از اموري كــه در حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در حال انجام است به شرح ذيل بيان ميگردد:

-
 • همكاري با اعضاء هيات علمي جهت انجام طرح هاي پژوهشي  مورد نياز.
 • ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليت هاي نحقيقاتي استادان و دانشجويان.
 • حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي.
 • اعزام اعضاء هيات علمي دانشگاه جهت شركت در كنفرانس هاي علمي معتبر داخلي و خارجي جهت ارائه مقالات.
 • چاپ كتب تاليفي، ترجمه و گردآوري شده توسط استادان و دانشجويان.
 • انتشار مجلات معتبر.
 • فراهم نمودن فضاهايي چون كتابخانه، آزمايشگاههاي تخصصي و كافي نت جهت تسهيل امور آموزشي پژوهشي.
 • خريداري تجهيزات ويژه آموزشي، آزمايشگاهي، پژوهشي جهت گروههاي آموزشي
 • برگزاري همايش هاي بين المللي، ملي و ... جهت تبادل آخرين دستاوردهاي علمي.
 • پذيرش دانشجويان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان مشهد.
 • تشويق مقالات علمي چاپ شده اساتيد، دانشجويان و .
 • برگزاري سخنراني هاي علمي، كارگاههاي آموزشي و ... .

آخرین اخبار