سه شنبه, 11 مهر 1402

مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد غیر پزشکی جهت امور پایان نامه باید 4 بخش زیر را انجام نماید:

1- تعیین استاد راهنما و موضوع : در پایان ترم دوم تحصیلی با مراجعه وهماهنگي حضوري به استاد راهنما و مديرگروه (در صورت نياز و تایید مدیر گروه استادمشاور) درخصوص انتخاب موضوع  و اساتيد اقدام نمایند.

تذکر:  در صورتی که استاد راهنما ( یا مشاور ) خارج از دانشگاه آزاد و فاقد مجوز در سامانه پژوهشیار می باشد، استاد باید ابتدا در سامانه پژوهشیار ثبت نام نموده و سپس مدارک به شرح زیر را به دفتر گروه تحویل نماید و مدیر گروه پس از بررسی و تایید ، مدارک را  از طریق اتوماسیون اداری برای مدیریت کل پژوهشی واحد مشهد ارسال نماید تا مجوزهای لازم جهت استاد مربوطه اخذ شود. لازم به ذکر است استاد باید دارای مدرک دکترای تخصصی باشد.

مدارک لازم جهت اخذ مجوز راهنمایی و مشاوره در دانشگاه آزاد برای اساتید خارج از واحد : رزومه پژوهشی و آموزشی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی و تصویر آخرین حکم کارگزینی ( در صورتی که استاد فاقد حکم کارگزینی باشد ، گروه آموزشی صورتجلسه ای مبنی بر نیاز به تخصص استاد و کمبود استاد در گروه مربوطه باید تنظیم و ارسال نمایند. )

2- ثبت نام در سامانه پژوهشیار: برای انجام کلیه امور پایان نامه دانشجو باید یک حساب کاربری در سامانه پژوهشیار ایجاد نماید . برای این منظور  به سامانه پژوهشیار ( آدرس سایت  https://ris.iau.ac.ir/  ) مراجعه و در قسمت ورود به سامانه پژوهشیار ثبت نام نماید.                        فایل راهنمای ثبت نام  پژوهشیار

 

3- ثبت موضوع پیشنهادی و استاد/ اساتید در پژوهشیار : پس از ثبت نام در سامانه و دریافت رمز ورود، دانشجو می تواند با استفاده از رمز به صفحه کاربری خود وارد شود. در اولین اقدام دانشجو باید استاد راهنما ( و در صورت تایید مدیر گروه استاد مشاور ) و موضوع پیشنهادی خود را که مورد تایید استاد راهنما می باشد ، در سامانه  ثبت نماید و  سپس جهت تایید از طریق سامانه برای استاد راهنما ارسال نماید . این بخش شامل چهار مرحله است که مرحله اول توسط دانشجو درخواست و مرحله دوم و سوم توسط استاد راهنما و مدیر گروه تایید می گردد.

تذکر مهم : اگر شما دانشجوی قدیمی می باشید و تاریخ تصویب پروپوزال شما مربوط به قبل از اردیبهشت 98 می باشد ، نیازی به تکمیل اطلاعات در این بخش ( ثبت موضوع پیشنهادی و استاد/ اساتید در پژوهشیار ) نمی باشد . پس از ثبت نام اطلاعات خود را در بخش 4 ( ثبت و تصویب پروپوزال و امور دفاع ) تکمیل نمایید.

فایل راهنما جهت ثبت موضوع و اساتید

چگونگی اطلاع از پیشرفت مراحل کاری در پژوهشیار

 

4- ثبت و تصویب پروپوزال و امور دفاع :  

در زیر مراحل کار شما و فرمهای مورد نیاز توضیح داده شده است، مراحل و قسمتهایی که به رنگ سبز می باشد باید توسط دانشجو انجام و پیگیری شود

 1

با مراجعه به سامانه پژوهشیار ، اقدام به ارسال درخواست جدید با عنوان " پروپوزال / پایان نامه غیر پزشکی ارشد" نمایید. در این درخواست دانشجو باید پروپوزال خود را در قسمتهای مشخص شده طبق فایل راهنمای زیر تکمیل نماید. همچنین در قسمت ضائم اقدام به بارگذاری فایل استعلام ایرانداک ، استعلام سیکا ، فرم تعهد نتایج حاصل از طرح و فایل pdf پروپوزال خود نماید.

 فرم تعهد نتایج حاصل از طرح  توسط دانشجو و استاد راهنما به صورت جداگانه تکمیل و تصویر فرم بارگذاری شود ( دریافت فرم دانشجودریافت فرم استاد راهنما )

 

فرم خام پروپوزال

 

( راهنمای ثبت درخواست پروپوزال / پایان نامه غیر پزشکی ارشد )

 2

در این مرحله پروپوزال و مستندات ارسالی شما توسط استاد راهنما مورد بررسی قرار می گیرد . در صورت تایید، استاد راهنما جهت ادامه کار شما را به مرحله 3 ارجاع خواهد داد و در صورتی که اطلاعات شما ناقص و مورد تایید نباشد ، استاد راهنما  امکان ویرایش اطلاعات را برای شما باز می نماید و شما باید نواقص اعلام شده توسط استاد راهنما را اصلاح نمایید.

 3

در مرحله 3 پروپوزال شما در شورای گروه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید اعضای گروه شما به مرحله 4 ارجاع خواهید شد و در صورت نیاز به اصلاحات ، شما به 2 برگشت داده می شوید و باید اصلاحات مورد نظر شورای گروه را زیر نظر استاد راهنما انجام داده و مجددا اطلاعات خود را برای شورای گروه ( مرحله 3 ) ارسال نمایید.

 4

در این قسمت اطلاعات شما در شورای پژوهشی دانشکده مورد بررسی و تایید قرار می گردد.

 5

در این مرحله با توجه به ظرفیت راهنمایی استاد راهنما ( و مشاور ) برای شما کد پایان نامه صادر می گردد و سپس ابلاغ شروع کار پایان نامه برای اساتید و دانشجو در سامانه پژوهشیار ارسال می شود و دانشجو می تواند زیر نظر استاد راهنما امور پایان نامه خود را شروع نماید.

در صورتی که استاد ظرفیتی برای اخذ کد پایان نامه نداشته باشد به قسمت قبل ( مرحله 4) ارجاع خواهید شد.

دانشجو باید با مراجعه به استاد راهنما پیگیر اعلام ظرفیت خالی از طرف استاد راهنما باشد.

 دانشجویان از مراجعه حضوری به کارشناسان جهت حل مشکل ظرفیت استاد راهنما خودداری نمایند و حل مشکل ظرفیت باید از طریق خود استاد راهنما پیگیری گردد.

در صورت عدم اختصاص کد خالی تا 2 ماه پس از تصویب پروپوزال، دانشجو می تواند با مراجعه به مدیر گروه جهت تغییر استاد راهنما اقدام نماید و یا تا خالی شدن ظرفیت راهنمایی استاد منتظر کد بماند

اگر پایان نامه شما دارای پرسشنامه می باشد و نیاز به دریافت معرفی نامه به سازمان و نهادی دارید تا پرسشنامه های خود را تهیه و کامل نمایید،  فرم زیر را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نمایید تا معرفی نامه برای شما صادر گردد. (فرم درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق و...)

 6

پس از اتمام کار پایان نامه زیر نظر استاد راهنما (تکمیل 5 فصل پایان نامه طبق راهنمای نگارش مورد تایید دانشکده ) و در صورت گذشت 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال ( مرحله 3 ) دانشجو می تواند با بارگذاری مستندات زیر درخواست دفاع نماید. این مستندات پس از بارگذاری برای تایید توسط استاد راهنما به مرحله 7 ارجاع می گردد.

مدارکی که باید در این قسمت بارگذاری شود : 1- فایل Pdf از نسخه کامل پایان نامه که مورد تایید استاد راهنما نیز می باشد 2- دریافت فرم گزارش سه ماهه اول و دوم و تکمیل فرم و بارگذاری تصویر فرم تکمیل شده 3-دریافت فرم درخواست دفاع از سامانه پژوهشیار و تکمیل فرم( دریافت امضا های مشخص شده در فرم ) و بارگذاری در سامانه

 7

در این قسمت استاد راهنما نسخه پایان نامه شما و ضمائم مرحله قبل را بررسی و تایید می نماید.

 8

در این مرحله مدیر گروه اطلاعات شما را بررسی و  و در صورت تایید داوران و تاریخ دفاع شما را در سامانه ثبت می نماید.

 9

ابلاغیه داوران و اساتید و دانشجو جهت حضور در جلسه دفاع صادر می گردد.

همچنین صورتجلسات دفاع شما توسط کارشناس پژوهشی دانشکده صادر و هماهنگی لازم جهت حضور داوران و اساتید راهنما و مشاور در جلسه دفاع باید توسط دانشجو پیگیری شود.

 10

پس از برگذاری جلسه دفاع ، صورتجلسه دفاع شما توسط کارشناس پژوهشی دانشکده جهت ثبت نمره در سامانه پژوهشیار برای کارشناس پژوهشی واحد ( آقای دکتر فولادی ) ارسال می گردد . همچنین شما باید وضعیت نمره مقاله خود را در این مرحله با تکمیل فرمهای مربوطه ( انصراف از مقاله   یا     ارائه مقاله ) و تحویل به کارشناس دانشکده مشخص نمایید . پس از ثبت نمره دفاع و مقاله در سامانه پژوهشیار شما می توانید نسخه نهایی پایان نامه (اصلاحات که توسط داوران در جلسه دفاع اعلام شده است باید زیر نظر استاد راهنما انجام شده باشد ) خود را در سامانه بارگذاری نمایید و سپس با کارشناس پژوهشی واحد ( آقای دکتر فولادی ) تماس گرفته تا نسخه برای استاد راهنما جهت تایید نهایی و پایان کار ارسال گردد.

شماره تماس پژوهشیار واحد : 36204070    

 11

با سبز شدن قسمت 11 شما می توانید جهت امور فارغ التحصیلی به فارغ التحصیلان واحد مراجعه نمایید.

دریافت خلاصه مراحل 1 تا 11 در یک فایل

 

قابل توجه دانشجویان قدیمی که تاریخ تصویب پروپوزال آنان قبل از اردیبهشت 1398 می باشد ، برای این دانشجویان مراحل 3 ، 6 ، 7 و 8 الزامی نیست و در سامانه این قسمتها غیر فعال است . دانشجو پس از انجام مراحل 1 و 2 و اخذ کد در مرحله 5 به مرحله 9 منتقل خواهد شد ( در غیر اینصورت با کارشناس پژوهشی دانشکده تماس بگیرید ) در این قسمت شما فرم درخواست دفاع را از کارشناس پژوهشی دانشکده دریافت نمایید و پس از مراجعه به آموزش ، مالی و مدیر گروه و تکمیل فرم آن را  تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نمایید تا هماهنگی جلسه دفاع شما انجام شود.

آخرین اخبار