یکشنبه, 09 خرداد 1395
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
نشست پژوهشي و رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی